Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Waardeer ieders bijdrage, want samen vormen wij één gemeenschap die door God bemind wordt

Vormsel

Het sacrament van het Vormsel is de (her)bevestiging van de doop. Intussen is de dopeling opgegroeid tot een leeftijd waarop hij voor zichzelf kan spreken en zelf verantwoordelijkheid op zich gaat nemen. De vormeling zegt als het ware ‘ja' tegen de weg waarop zijn ouders hem hebben geplaatst.

Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven.

Het vormsel mag een eigen vrije keuze zijn van de vormeling zelf. Kiezen, in de meeste gevallen, de ouders van de doop, nu is het aan de vormeling om die keuze te bevestigen.

In de St.Luciakerk wordt het vormsel  voorbereid in gastgezinnen en middels vieringen in de kerk. Een startavond geeft alle nodige informatie aan vormelingen en ouder(s). We vieren het vormsel in deze kerk in het najaar.

In de St. Trudokerk wordt het vormsel voorbereid in een aantal bijeenkomsten met de jongeren en soms ook met de ouders waarin vele facetten van het sacrament van het vormsel aan de orde komen. Er wordt gewerkt aan de hand van een project. Het vormsel vindt meestal later in het voorjaar plaats.

Vul online het Plechtig Vormsel deelnameformulier in.

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster