Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet.

Huwelijk

Sacrament huwelijkIn het sacrament van het huwelijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te beminnen en ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te worden van Gods liefde. Dat doen ze door hun wederzijdse gave aan elkaar en door het ontvangen van nieuw leven uit Gods hand.

Het Huwelijk is een persoonlijke keuze, met een persoonlijke benadering. Na de datum gekozen te hebben vindt de voorbereiding "op maat" plaats, in overleg met de pastoor/diaken.

Het huwelijk is het enige sacrament dat mensen elkaar toedienen. Door het jawoord van bruid en bruidegom komt het huwelijk tot stand.

Uiteraard is het mogelijk, ja zelfs toe te juichen, dat men zelf een liturgieboekje maakt. Een huwelijk kan worden toegediend in een dienst of in een eucharistieviering.

Een dienst geeft veel eigen keuze mogelijkheden, een eucharistieviering is per definitie meer traditioneel en aan de teksten van de kerk gebonden.

Vul online het inschrijfformulier Huwelijk in.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster