logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Tarieven 2022 volgens de richtlijnen van het bisdom Den Bosch

Misintentie 12,50
     
Huwelijksviering 390,00
Jubileumviering 295,00
Uitvaart 495,00
Dienst op crematorium/rouwcentrum door pastoraal team exclusief reiskosten 380,00
Koor   €  75,00
Livestream €  75,00

Extra Vieringen

   
Doopviering 50,00
Eerste Communie  40,00
Eerste Communie  m.i.v. september 2022 50,00
Vormsel  40,00
Vormsel m.i.v. september 2022 50,00

 

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster