logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Tarieven 2023 volgens de richtlijnen van het bisdom Den Bosch

Vieringen

   
Huwelijksviering 430,00
Jubileumviering 325,00
Uitvaart inclusief absoute (parochiaan) 545,00
Uitvaart inclusief absoute (niet-parochiaan, niet ingezetene van parochie)     
(Alleen mogelijk na overleg met en goedkeuring door pastoraal team) 1090,00
Koor van de kerk 95,00
Livestream (opname tot max 1,5 uur) €  95,00
Livestream (opname van 1,5 uur tot max 2 uur)  120,00

Overige

   
Misintentie 12,50
Doopviering 75,00
Eerste Communie 50,00
Eerste Communie m.i.v. september 2023 incl. foto 75,00
Vormsel 50,00
Vormsel m.i.v. september 2023 incl. foto 75,00

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster