logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Huwelijksjubilea

Een jubileum is het herdenken van een gebeurtenis, zoals een huwelijk.

In het sacrament van het huwelijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te beminnen en ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te worden van Gods liefde.

Tijdens een jubileum wordt dit heuglijke feit nog eens op een feestelijke wijze herdacht om te vieren dat men een bepaald aantal jaren, gelukkig,  bij elkaar is.

Bij gelegenheid van uw huwelijksjubileum wilt u nu de wederzijdse beloften van uw huwelijksdag ten overstaan van God en elkaar vernieuwen. Die dag heeft u door het sacrament van het huwelijk uw leven in een onverbrekelijke band met elkaar verbonden.  In een speciale viering kan  daar bij stil gestaan worden, samen met familie en vrienden.

Vul online het Jubileum inschrijfformulier in.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster