logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Eerste Heilige Communie

In de St.Luciakerk en in de St.Trudokerk wordt elk jaar de Eerste Communie gevierd. De Eerste Heilige Communie is een feestelijke gelegenheid waaraan de kinderen doorgaans deelnemen wanneer ze de leeftijd bereiken van 7 jaar (groep 4).

De Eerste Heilige Communie maakt ook deel uit van de initiatiesacramenten: Doopsel, Eerste Communie en het Vormsel.

Per kerk zijn er voorbereidingswerkgroepen aan wie de pastores de catechese aan de communicanten en een belangrijk deel van de organisatie hebben toevertrouwd. De pastoor/diaken is zoveel mogelijk betrokken bij de voorbereiding. 

Op dit moment hebben we nog verschillende communieprojecten.

De Communie in de St. Lucia wordt voorbereid in gastgezinnen, (soms praktisch binnen de RK-school) en verder middels vieringen in de kerk. Een algemene informatiebijeenkomst geeft alle uitleg. Deze genoemde aanpak geldt vooralsnog alleen voor de St. Luciakerk.

We kiezen als parochie voor een voorbereiding die past in deze tijd. De ervaring leert ons dat de viering van de Eerste Communie een geweldig mooi feest kan zijn voor de parochie en natuurlijk voor de betrokken families. Het samen kerk zijn komt hierin goed tot zijn recht.

 

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster