Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet.

Opgeven misintenties

De misintenties dienen uiterlijk twee weken vóór de datum van de te lezen / publiceren intentie opgegeven te zijn. Het formulier graag volledig invullen. Betaling via overschrijving op rekeningnummer NL90 RABO 0123 8011 84 t.n.v. RK Parochie H. Damiaan de Veuster. De kosten bedragen € 12,00 per mis.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Kerk Sint Trudo Stiphout

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid & St. Anna

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Kerk Sint Lucia Mierlo-Hout

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Op andere tijden en feestdagen

Kerklocatie

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer


© SiteTurn | Damiaan de Veuster