Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet.

Overlijden

De dood is niet iets waar we veel aan denken, niet voor onszelf en niet voor onze dierbaren. Maar eens zal onze levensweg zal ten einde lopen. Wij als christenen geloven niet dat de dood het einde is, maar het begin van een nieuw een eeuwig leven bij God.

Tijdens de uitvaart bidden we hiervoor en putten we daar kracht uit, maar ook willen wij danken voor het leven van de overledenen.
Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare overledene aan God toe. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. Daarbij is de verrezen Heer ons grote voorbeeld: omwille van Zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons zal thuisbrengen.

Het is mogelijk om, bij een overlijden, kerkelijk stil te staan. Een avondwake, een uitvaart, een dienst in het crematorium, een begrafenis.

In overleg met de pastoor/diaken zijn er vele mogelijkheden om gestalte te geven aan een liturgische afscheidsviering waarin een eigen inbreng wenselijk en goed is. Onze bedoeling is dat het op een waardige manier gebeurd waarbij de nabestaanden kracht en steun ervaren om het verlies een plaats te geven in hun verdere leven.

Voor het regelen van een uitvaart betreffende de Luciakerk, de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna kunt u bellen naar 0492 52 29 30, pastoor Pieter Scheepers.

Voor het regelen van een uitvaart betreffende de Trudokerk kunt u bellen naar het secretariaat 0492 52 31 47.

Wanneer u vragen heeft tijdens de laatste fase van een ziekteproces neem gerust contact met bovengenoemde op.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster