Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet.

Nieuws uit de parochie

Preek: Christus Koning, zaterdag 25 november 17.00u en 19.00u.

Afgelopen week keek ik met bijzondere belangstelling naar het programma: nachtzuster, een reportage over het reilen en zeilen in een ziekenhuis gedurende de nacht.

Wij feliciteren de vormelingen van de Trudo kerk en de Lucia kerk

Allerzielen

Huil niet
De dood is niets.
Ik ben slechts naar de andere kant.

Tijden veranderen, de tijden zijn we zelf!

Met ingang van 1 september aanstaande mag ik waarnemend pastoor zijn van de Petrus parochie in Uden. Dit in combinatie met de Damiaan parochie en het dekenaat Asten-Helmond. Het vraagt de nodige planning, waarbij het gezegde telt: 'regeren is vooruitzien'. Onze bisschop Mgr. de Korte heeft mij hiervoor, in het voorjaar, al gevraagd.

Een mededeling van persoonlijke aard van uw pastoor

Naast mijn BLIJVEND pastoor en deken zijn HIER in Helmond heeft onze bisschop mgr. de Korte mij gevraagd een extra benoeming per 1 september a.s. te aanvaarden als WAARNEMEND pastoor van de Petrus parochie in Uden, omgeven door nog vijf parochiekernen: Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel, Zeeland.

Preek Hemelvaart 2017

Wanneer in het leven de zon hoog aan de hemel staat, met een zachte bries in de rug, wanneer alles voor de wind gaat, is het leven en het geloven vaak niet zo moeilijk.
Op Facebook en andere sociale media doen mensen zich vaak voor alsof ze verkeren in de gelukkigste situatie ooit; enige show ontbreekt dan niet. Mensen willen immers altijd en overal gelukkig zijn. Een hemel op aarde.

Friezenkerk Rome - speciaal gebed

Deze foto is genomen in de Friezenkerk in Rome. De voorgangers zijn: mgr. Hurkmans, pastoor v.d. Laar en diaken Ton Schepens.

Tijdens deze eucharistieviering hebben we speciaal gebeden voor Stuart Allen, jaargetijde, de ouders van de pastoor: de heer en mevrouw Van de Laar-v.d. Ven, en voor alle parochianen die ons gebed nodig hebben.

28 april 2016 - 28 april 2017: God dank mogen wij geloven in het (eeuwig) leven!
God dank, want het leven is een gave, geloof kijkt juist daarom naar boven.

Deken John van de Laar uit Helmond raakte zwaargewond bij een auto-ongeluk. Zijn vriend overleed aan de gevolgen hiervan. Het geloof heeft geen deuk opgelopen. Integendeel.

Preek van Pasen, gehouden in de Lucia kerk op 15 en 16 april 2017

Durft U te geloven bij tegenwind? Durft U vertrouwen in tijden van verdriet?

Er overlijden dagelijks vele mensen, slachtoffers van ziektes, honger, oorlog, ongelukken en aanslagen! Maar... het raakt ons nooit zo; als wanneer het iemand betreft die ons zeer na staat. Hoe dichterbij het komt, hoe meer het ons innerlijk beroert.

Overweging bij Pasen 2017

Pasen vieren, geloven met de wind in de rug is niet zo moeilijk. Maar die wind kan ook weleens keren.
Zo ook wanneer geliefde mensen sterven, in onze families, vrienden en kennissenkring, dan kan dat zeer heftig zijn en veel verdriet en rouw met zich meebrengen. Ik weet daar inmiddels wel wat van.

Pasen 2017: Vriendschap

De vriendschap met de Jezus, de verrezen Christus inspireert en geeft kracht om, door het duis- ter en de onmacht van sommige momenten heen, je toch in te zetten opdat allen waardig zou- den kunnen leven. Pasen betekent dat al die bijna onmogelijke dingen die Jezus in zijn leven ter sprake bracht, zoals universele vriendschap tussen de kinderen van de Vader, of de voorkeur voor armen en geringe, toch mogelijk zijn.

Programma Goede week en Pasen 2017

Alphonsuskapel

Donderdag 6 april 19.00 uur Boeteviering ter voorbereiding op Pasen
Donderdag 13 april 17.00 uur Witte Donderdagviering
Goede Vrijdag 14 april 19.00 uur Goede Vrijdagviering

Jongerenwerkreis Moldavië 2017

Vanuit de Bethlehem kerk gaan wij met een groep jongeren in de zomervakantie voor twee weken op werkvakantie via de organisatie Livingstone naar de stad Soroca, in Moldavië. Moldavië is het armste land in Europa en telt ongeveer 3,5 miljoen inwoners. 75% van de Moldaviërs leeft onder de armoedegrens; 38% van de bevolking moet rondkomen met minder dan € 1,65 per dag.

Ik weet

Ik weet: je leeft
daar in het land van Licht.
Je bent niet dood,
je leeft.
Ik weet het
met mijn hart.

2016

Preek Kerstmis 2016

Deze avond/Deze dag
zijn we samengekomen om het kerstfeest te vieren. Allemaal zijn we hier met ons eigen levensverhaal. Misschien met grote dankbaarheid of met veel verdriet en gemis.
We maken in ons leven immers van alles mee. We horen van gebroken relaties, verlies van dierbaren, ziekte, ongeluk en dood. Al deze dingen overkomen ons, ongevraagd, onverdiend.

Kerstmis 2016, Oudjaar en Nieuwjaar

Kerstmis

Al wekenlang komen er allerlei reclames voorbij om het komend kerstfeest vooral etend en feestvierend door te komen. Winkels doen in de decembermaand extra goede zaken en het is hen gegund. Het kerstfeest is echter een feest van eenvoud; Jezus, geboren in de stal van Bethlehem. Daar was geen kerstdiner, stond geen kerstboom. Het was er alleen bijzonder warm vanwege Gods liefde die mens werd in Jezus. Gods liefde straalt, ook vandaag de dag.

Kerstprogramma 2016

Rond de Luciatoren

Zaterdag 10 december
17.00 uur kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna viering m.m.v. de mondharmonicaclub.

Uitvaartdienst oud pastoor Thom van Lierop

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 25 november om 11.00 uur in de Luciakerk volgens de wens van Thom en familie, gevolgd door de begrafenis op de Lucia begraafplaats.

Viering van de gezamenlijke ziekenzalving

Op dinsdag 29 november om 15.00 uur zal in de Alphonsus kapel de ziekenzalving worden gevierd en toegediend in gezamenlijkheid. Het is een korte viering van woord, gebed, zang en zalving.

Veel dank

2016 is het jaar van het ontvangen van vele…en nog méér kaarten. Kaarten van medeleven bij het heengaan van ons pap op 5 oktober en van ons mam op 4 november. Ze konden elkaar niet missen en ze zijn nu weer samen. Ik gun ze dat van harte!

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen verbinden ons met het hemels vaderland: alle heiligen en alle dierbare overledenen die ons daarheen zijn voorgegaan, staan deze dagen centraal. Een overleden dierbare is een nieuwe band met God. 

Uitnodiging Herdenkingsviering

Parochiekerk St. Lucia
Tel: 0492 52 29 30
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.damiaanhelmond.nl
Spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur / donderdag 18.00 uur - 18.30 uur.

Informatie-avond

Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 2 februari 2017 om 20.00 uur.
Tot hoelang? Ongeveer 20.45 uur.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit groep 4.

Dankbetuiging

2016 is het jaar van het ontvangen van talloze kaarten. Kaarten van beterschap, medeleven en sterkte na het ongeluk van 28 april, van felicitatie, waardering en bemoediging bij mijn zilveren feest van 2 oktober en kaarten van medeleven bij het heengaan van ons pap op 5 oktober.

2 oktober 2016, een onvergetelijke dag!

Mede namens mijn ouders en familie: heel veel dank. Alle mooie woorden en felicitaties, bemoediging en bevestiging, attenties; het was werkelijk overweldigend!

Weer aan de slag...

Na 33 dagen ziekenhuis en 73 dagen van revalidatie in Udens Duyn (gisteren 13 augustus verlaten) ben ik blij en dankbaar weer thuis te zijn in de Lucia pastorie.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster