Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet.

Benoeming parochiebestuur Damiaan de Veuster

Per 1 januari 2018 heeft de vicaris generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch benoemd tot lid van het parochiebestuur:
Mevrouw H.M.G. van Bree-Derks.

Per 1 januari 2018 heeft de vicaris generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch herbenoemd tot lid van het parochiebestuur:
De heer J.J.W.M. Drouen, mevrouw TH.C.W.M. van de Westerlo-van Oorschot, mevrouw I.M.W.F. van Hoof-Raijmakers, de heer A.F.G.M. van de Walle. Allen zijn benoemd tot 1 januari 2022.
PROFICIAT!
J. v.d. Laar, pastoor/deken


© SiteTurn | Damiaan de Veuster