Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Verdriet kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, geloof kijkt naar boven!

Een mededeling van persoonlijke aard van uw pastoor

Naast mijn BLIJVEND pastoor en deken zijn HIER in Helmond heeft onze bisschop mgr. de Korte mij gevraagd een extra benoeming per 1 september a.s. te aanvaarden als WAARNEMEND pastoor van de Petrus parochie in Uden, omgeven door nog vijf parochiekernen: Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel, Zeeland.

Als waarnemend pastoor mag ik leidinggeven aan het parochiebestuur aldaar en het team begeleiden en waar nodig versterken. Een aantal dagdelen per week zal ik daarmee bezig zijn, als ook zo nu en dan in het weekend.

Ik ben één van de dekens die een dergelijke extra benoeming elders in het bisdom aanvaard vanwege het tekort aan pastoors. Mag ik rekenen op uw begrip? U zult er trouwens in de Damiaan parochie weinig van merken!
J. v.d. Laar, pastoor/deken.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster