Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet.

Friezenkerk Rome - speciaal gebed

Deze foto is genomen in de Friezenkerk in Rome. De voorgangers zijn: mgr. Hurkmans, pastoor v.d. Laar en diaken Ton Schepens.

Tijdens deze eucharistieviering hebben we speciaal gebeden voor Stuart Allen, jaargetijde, de ouders van de pastoor: de heer en mevrouw Van de Laar-v.d. Ven, en voor alle parochianen die ons gebed nodig hebben.

Pastoor van de Laar en Diaken Ton Schepens


© SiteTurn | Damiaan de Veuster