Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Verdriet kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, geloof kijkt naar boven!

Pasen 2017: Vriendschap

De vriendschap met de Jezus, de verrezen Christus inspireert en geeft kracht om, door het duis- ter en de onmacht van sommige momenten heen, je toch in te zetten opdat allen waardig zou- den kunnen leven. Pasen betekent dat al die bijna onmogelijke dingen die Jezus in zijn leven ter sprake bracht, zoals universele vriendschap tussen de kinderen van de Vader, of de voorkeur voor armen en geringe, toch mogelijk zijn.

 U kunt hier het hele artikel bekijken.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster