Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Waardeer ieders bijdrage, want samen vormen wij één gemeenschap die door God bemind wordt

Viering van de gezamenlijke ziekenzalving

Op dinsdag 29 november om 15.00 uur zal in de Alphonsus kapel de ziekenzalving worden gevierd en toegediend in gezamenlijkheid. Het is een korte viering van woord, gebed, zang en zalving.

U bent van harte welkom wanneer u hier graag aan mee doet. Het is een sacrament van kracht en sterkte!  Ook mee bidders zijn welkom!


© SiteTurn | Damiaan de Veuster