Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Waardeer ieders bijdrage, want samen vormen wij één gemeenschap die door God bemind wordt

Veel dank

2016 is het jaar van het ontvangen van vele…en nog méér kaarten. Kaarten van medeleven bij het heengaan van ons pap op 5 oktober en van ons mam op 4 november. Ze konden elkaar niet missen en ze zijn nu weer samen. Ik gun ze dat van harte!

God dank kan ik alles dragen in geloof, en voel me blijvend en telkens opnieuw gesteund en bemoedigd door velen.

Mede namens ons gezin; heel veel dank voor alle vormen van medeleven na het heengaan van ons mam, vooral voor de grote opkomst bij de avondwake in Zeeland en tijdens de uitvaart in de vertrouwde Lucia kerk.

Veel waardering hebben wij, als gezin, voor de gezamenlijke koren voor de keurige opluistering van de uitvaart, voor het kostersteam en de acolieten, voor de celebranten en voor uitvaartonderneming Duif voor de perfecte organisatie en begeleiding.

Verdriet kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, geloof kijkt naar boven, mijn slogan voor 2016, een bijzonder jaar! 25 jaar verkondiging wordt levensecht; kracht naar kruis, verrijzenis en eeuwig leven! Ja, het is machtig een gelovig mens en priester te kunnen en te mogen zijn.

John v.d. Laar, pastoor/deken.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster