Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet.

Actie Kerkbalans 2021

actie kerkbalans gr


© SiteTurn | Damiaan de Veuster