logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Een nieuw begin  

Op zondag 8 november 2020 jl. werd in de kerken afgekondigd dat ik benoemd ben tot uw nieuwe pastoor. Hoewel ik voor velen geen onbekende ben, wil ik me toch heel graag aan u voorstellen.

Korte levensloop

Op 19 december 1971 zag ik in de Palmhoutstraat in Mierlo-Hout het levenslicht. Een paar jaar later verhuisden we naar de Heeklaan en heb samen met mijn jongere broer Rob een zeer gelukkige jeugd gehad. Nog steeds wonen mijn ouders aan de Heeklaan en dat vind ik reuze-fijn! 

Als klein kind wilde ik al priester worden, maar dat weerhield mij er niet van om toch een leven te leiden zoals iedere jongere dat op die leeftijd  doet. Mijn priesteropleiding heb ik gehad op het St. Janscentrum in Den Bosch, waar ik genoten heb van mijn studie theologie. Je raakt vertrouwd met Grieks, Latijn en Hebreeuws. Je leert denken als een jurist vanwege het kerkelijk recht, als historicus vanwege de kerkgeschiedenis, als socioloog en psycholoog vanwege de omgang met mensen. Je leert de geschiedenis kennen in haar opvattingen en gedachten. De kijk van een bepaalde tijd op de persoon van Jezus van Nazareth en Zijn betekenis voor de wereldgemeenschap. 

Op 1 september 1996 begon ik aan mijn stage in de parochies Leuth en Ooij & Persingen, gelegen in de Ooijpolder bij Nijmegen. 

In datzelfde jaar werd ik op 9 november tot diaken gewijd en de priesterwijding volgde op 24 mei 1997. Mijn Eerste Heilige Mis mocht ik vieren in de Luciakerk.

Daarna werd ik op 1 oktober 1999 benoemd tot pastoor in Geffen en Vinkel en zes jaar later tot pastoor van de parochies H. Willibrordus en de H. Caecilia in Berkel-Enschot. Deze parochies gingen samen met Udenhout en Biezenmortel op in de nieuwe fusie-parochie H. Paus Johannes XXIII en daarvan werd ik op 1 september 2012 de eerste pastoor.

Op 1 december 2015 kwam mijn benoeming tot pastoor van de Franciscusparochie Asten-Someren. En nu dan naar de Heilige Damiaan de Veuster-parochie, een kans die ik maar eens in mijn leven krijg.

Pastoraat

Ik vind het heel bijzonder dat ik vanaf 1 januari 2021 mag gaan werken in mijn geboortestad! Toen de bisschop mij vroeg om pastoor van de Damiaanparochie te worden moest ik meteen denken aan dat bekende liedje van Gerard van Maasakkers: Hier heur ik thuis. En waor ik ook hene gao. Hier heur ik thuis.

Zo voelt Mierlo-Hout voor mij. Maar ook Stiphout. Mijn oma is er geboren en getogen en in de Trudokerk trouwde zij in op 10 oktober 1944 met mijn opa. Haar ouders liggen tot op de dag van vandaag begraven op het Trudo-kerkhof. Diverse familieleden wonen nog steeds in Stiphout alsmede ook diverse oud-klasgenoten van de middelbare school.

Als ik aan Helmond-West denk, denk ik aan de grote Goddelijke Voorzienigheidkerk met Jos Simons als bezielende pastor. Kerkelijke activiteiten van de middelbare school werden daar gehouden; waaronder ook de avondwake van de adjunct-directeur die op 42-jarige leeftijd op school overleden was. 

Mijn passie is pastoraal werk. Met veel plezier werk ik als priester. Omgaan met mensen, in lief en leed en luisteren naar wat hen blij en gelukkig maakt; maar ook wat hen pijn doet en verdrietig maakt. Met mensen een stukje van hun levensweg afleggen, is in mijn ogen een grote gunst die je krijgt aangeboden. Zo heb ik dit in de afgelopen jaren mogen ervaren en ervaar het nog steeds. Dit alles is geplaatst tegen de achtergrond van een geloofsgemeenschap, waarbinnen dat leven gevierd wordt, met het verhaal van onze enige voorganger in het leven, Jezus Christus als onze inspiratiebron.

De geloofsgemeenschap is een open, uitnodigende en veelkleurige gemeenschap, waar iedereen welkom is om een gezonde eigenwaarde te ontwikkelen en open oog en oor te zijn voor elkaar, met wie men het leven samen viert. 

Ik wens ons allen binnen de Damiaanparochie veel creativiteit, moed, energie en vreugde toe waar elk mens van goede wil tot zijn of haar recht kan komen, als het gaat om ons geloven in het leven, dit bij vreugde en verdriet en dat samen te vieren en te beleven. En ik hoop dat ik daar een steentje aan mag bijdragen. Tot uw vreugde! 

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet. Mensen die vreugde scheppen: in hun gebed, in hun delen en zorgen, in hun hoop op een mooiere wereld en hun geloof in trouw en betrouwbaarheid.

Tot slot

Verwacht van mij geen wonderen, maar ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt; ik zal alles geven waarvan ik bezield ben om samen met u te werken aan ondersteuning en verdere uitbouw van deze geloofsgemeenschap, onze Damiaanparochie. Dit alles vanuit het Evangelie in de traditie van onze Wereldkerk. Ik hoop en verwacht dat we elkaar daarin altijd rechtstreeks in een open en eerlijke houding tegemoet zullen treden.

Ik kan niet ruiken of iemand mijn pastorale hulp nodig heeft. Bent u ziek; zit u met een probleem; heeft u behoefte aan een luisterend oor; wilt u graag uw verhaal vertellen of vind u het belangrijk dat ik een keer op bezoek kom; schroom dan niet om mij te bellen. Ik kan aan de buitenkant niet zien wat er aan de binnenkant leeft. 

Neem dus zelf contact op dan maken we een concrete afspraak! Weet in ieder geval wel, dat alles wat u mij in vertrouwen vertelt, bij mij blijft. 

Tot ziens: in de kerk, op straat, op Facebook of Instagram, of waar dan ook!!

Een hartelijke groet,
Pastoor Pieter Scheepers 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster