Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Waardeer ieders bijdrage, want samen vormen wij één gemeenschap die door God bemind wordt

Laatste viering Pastor van Kessel op 19 juli 2020

Op zondag 19 juli zal Pastor van Kessel, om 10.30 uur voor de laatste keer voorgaan in de eucharistieviering in de St. Trudokerk. In overleg met pastor van Kessel, zijn familie en het parochiebestuur is besloten om hem rust te gunnen, zeker nu er zoveel veranderingen in kerk en maatschappij plaatsvinden rondom het Coronavirus.

Pastor van Kessel is maar liefst 44 jaar in onze parochie voorgegaan als pastoor en daarna als pastor. Nimmer is er tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Vanwege het coronavirus moeten we ook zijn afscheid in bescheiden vorm gestalte geven. Hij heeft nadrukkelijk aangegeven geen prijs te stellen op een receptie, zijn wens is, om gewoon voor te gaan in de dienst en verder niets. Deze wens willen wij respecteren en na de dienst zal zijn naaste familie en enkelen namens de parochie nog even bij dit afscheid stilstaan. Wij hopen dat u alle daarvoor begrip kunt opbrengen.

Vanwege de 1,5 meter regel kunnen we 100 personen in de kerk een plaats geven en daarnaast zullen we, met een groot scherm of meerdere kleinere schermen, in de pastorietuin nog 100 extra plekken maken waardoor in totaal 200 mensen de dienst kunnen volgen. U moet zich daarvoor wel opgeven of een toegangskaart ophalen tijdens de openingstijden van het parochiecentrum. Dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

Tevens willen we nog onderzoeken of we via live-stream de dienst kunnen uitzenden, u kunt daartoe altijd onze website raadplegen of even met het parochiecentrum.

Het gilde zal vanzelfsprekend aanwezig zijn en hem een vendelgroet brengen op het einde van de viering.

Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Ton Schepens, tel. 0615690059

Namens parochiebestuur en pastores,
Ton Schepens


© SiteTurn | Damiaan de Veuster