Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Waardeer ieders bijdrage, want samen vormen wij één gemeenschap die door God bemind wordt

Extra waarnemende benoeming

Pastoor John van de Laar benoemd tot waarnemend pastoor van de parochie Heilige Benedictus te Oss. De bisschop Mgr. De Korte heeft pastoor John van de Laar met ingang van 26 oktober 2018 benoemd tot waarnemend pastoor van de parochie Heilige Benedictus te Oss en omgeving. (Oss H. Hart, Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen, Teeffelen).

Het betreft een bestuurlijke functie en pastoor Van de Laar is juridisch eindverantwoordelijk. De pastorale zorg is toevertrouwd aan Kapelaan Renders en Kapelaan Van der Vinne.

In Helmond, Uden en omgeving zult u van deze extra benoeming dan ook weinig merken.

Het parochiebestuur.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster