Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Waardeer ieders bijdrage, want samen vormen wij één gemeenschap die door God bemind wordt

Nieuws uit de parochie

Jonge echtparen

jong gehuwdenVanaf september is er een mogelijkheid voor jonge echtparen om een stukje verdieping met zijn tweeën te vinden. Het gaat om jullie persoonlijke relatie, en over jullie relatie, eventueel als gezin, met kerk en geloof.

Daarbij ontmoet je op een informele manier andere jonge echtparen die openstaan voor dezelfde vragen. 
Klik hier om de uitnodiging te bekijken.

 

Vredesconcert Helmonds Kamerkoor 

In deze septembermaand wordt ook in Helmond herdacht dat we 75 jaar bevrijd zijn. “Vrijheid vieren we samen”, staat er op de aankondiging van alle activiteiten te lezen.
Na de vrijheid in september 1944 hoopte iedereen op langdurige vrede. Vieren we de vrede ook samen?

Jaarplanning Parochie - school 2019 - 2020 

Rond de Sint Lucia Toren

In dankbaarheid en vertrouwen 

St. Lucia: Na ruim 27 jaar nam Pastoor John van de Laar, op zondag 3 februari afscheid van de Damiaanparochie.

Speech afscheid Deken John van de Laar

Zondag 3 februari 2019
Burgemeester Blanksma

Geachte aanwezigen, kerkbestuur, deken van de Laar en familie, (zussen en broer)

Drukke H. Mis en afscheidsreceptie pastoor John van de Laar

Het was in oktober van het afgelopen jaar al duidelijk: de bisschop heeft pastoor John van de Laar benoemd tot pastoor van de Sint Petrusparochie en daarom zou John van de Laar de Parochie Damiaan verlaten. Zondag 3 februari is er in de kerk tijdens de H. Mis, en aansluitend bij De Koning, afscheid genomen van Pastoor John van de Laar.

Veel dank!

Het vieren in de Lucia kerk in dankbaarheid en vertrouwen op 3 februari met zovéél mensen, de warme woorden van collega diaken Ton Schepens én van burgemeester Blanksma waren ontroerend mooi!

2018

Preek: oud en nieuw, 2018, Lucia kerk door pastoor John van de Laar

Waar blijft de tijd, wat gaat de tijd toch snel, tijd heelt alle wonden, zomaar een paar gezegdes rond het woord: tijd. Bij een jaarwisseling gaat het over de tijd die achter ons ligt en over de tijd die komen gaat.

Preek Kerstmis 2018

Beste medechristenen,
Wanneer je mensen mist in je leven door het heengaan van geliefden, als ziekte het leven bepaalt, wanneer een kind niet meer thuis komt, dan is het kerstfeest wellicht heel anders dan voorheen.

Kerstboodschap van onze bisschop

Kerstboodschap 2018

Ode aan de hoffelijkheid

Kerstmis is in onze huidige cultuur vooral een gezins- en familiefeest geworden. Een feest van geborgenheid, van geschenken geven en geschenken ontvangen. Een feest van goed eten en drinken.

Kerkbalans, 2019, “Geef voor je kerk.”

In januari 2019 zullen alle gezinshoofden van onze parochie Heilige Damiaan de Veuster een brief ontvangen waarin wij U vragen om de parochie te ondersteunen. Onder de naam Kerkbalans wordt landelijk aandacht gevraagd voor het samen dragen van de kerk in financiële zin.

“De boodschap van kerstmis is het hele jaar geldig”

Kerst is voor veel mensen het feest van samenzijn in een gezellige sfeer. In deze donkere tijd van het jaar verlangen we naar de terugkeer van het licht en halen we het licht in huis met kaarsen en kerstverlichting. In onze tijd van welvaart is het accent komen te liggen op uitbundigheid en luxe eten en drinken en lijkt de essentie van kerstmis naar de achtergrond te zijn gedrongen. Weten we nog wat de werkelijke betekenis van kerstmis is? Het Udens Weekblad praat erover met pastoor John van de Laar.

Uitnodiging

logo damiaan de veusterAfscheid als pastoor van de Parochie Heilige Damiaan de Veuster,
3 februari 2019, Mierlo-Hout.

 

 

logo sint petrus

Installatie als pastoor van de Parochie Sint Petrus,
24 februari 2019, Uden.

 

Uitnodiging

logo sint petrus

Installatie als pastoor van de Parochie Sint Petrus,
24 februari 2019, Uden.

 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Mc. 8, 27)

Uit de vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt, kan begrepen worden dat er meerdere varianten zijn waarop er naar iemand gekeken wordt, hoe iemand bekend staat. Wanneer ik als opvolger van John van de Laar pastoor in uw midden wordt, zult u zich mogelijk afvragen: wie is hij? Laat ik mezelf voorstellen door iets te vertellen over mijn persoonlijke geschiedenis, over de weg die ik in ons bisdom heb afgelegd, en ten slotte te vertellen hoe ik als pastoor te midden van u wil beginnen.

Kerstprogramma 2018

Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 15 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna viering met medewerking van de Mondharmonicaclub.

Vormsel namenlijst 2018

Wij feliciteren de vormelingen en hun ouders met het sacrament van het Vormsel wat we samen vierden in de Lucia kerk op 18 november 2018.

Bij het afscheid van pastoor van de Laar

Na vele jaren gaat pastoor van de Laar Helmond verlaten. Ik weet bijna zeker dat veel parochianen daar verdrietig om zijn. Dat is ook heel goed te begrijpen. Het zou bijna verdacht zijn als het anders was. Als mensen je bij je vertrek het kruis nageven, heb je immers iets niet goed gedaan.

Extra waarnemende benoeming

Pastoor John van de Laar benoemd tot waarnemend pastoor van de parochie Heilige Benedictus te Oss. De bisschop Mgr. De Korte heeft pastoor John van de Laar met ingang van 26 oktober 2018 benoemd tot waarnemend pastoor van de parochie Heilige Benedictus te Oss en omgeving. (Oss H. Hart, Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen, Teeffelen).

Allerzielen Luciakerk Helmond West

Met een kerkelijke viering (avondwake/uitvaart/dienst in het crematorium door de parochie) namen wij afscheid van: Doopnaam of roepnaam/achternaam/sterfdatum/leeftijd/B begraven/C crematie

Wintertijd

pausen tijd

klok

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober moet  de klok weer worden verzet in verband met de wintertijd. Officiëel moet de klok om 03.00 uur een uur achteruit worden gezet naar 02.00 uur. Dat betekent dus een uur extra slaap deze nacht.

 

Door de wintertijd is het ’s morgens eerder licht en ’s avonds eerder donker. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

 

Tien priesters krijgen nieuwe benoeming

Bisschop Gerard de Korte is voornemens om per 1 februari 2019 tien priesters een nieuwe benoeming te geven in een andere parochie. De zes pastoors en vier kapelaans hebben gisteravond en vanmorgen in de vieringen in hun huidige parochies hun vertrek medegedeeld. Ook hebben zij de naam van hun opvolger bekendgemaakt.

Mededeling in de kerken aan het einde van de vieringen

Mierlo-Hout, oktober 2018.

Beste mensen,
Na de mededeling in de kerken aan het einde van de vieringen in onze Damiaan parochie wil ik middels deze brief mijn hart tot u laten spreken.
Wanneer het 1 februari 2019 wordt mag ik maar liefst 27 jaar en 7 maanden uw pastor zijn in ons mooie Mierlo-Hout én Helmond. Daarvan precies 19 jaar ook als deken. Dit is echt ongekend lang. Waar blijft de tijd!

Voorbereiding Eerste Heilige Communie in de St. Trudokerk

In de St Trudokerk is de jaarlijkse Eerste Heilige communie altijd een groot feest. Dit jaar doen de leerlingen van groep 4 van de St Trudoschool, de OBS De Lindt en de OBS Wilhelmina gezamelijk de voorbereidingen voor deze grote dag.

SchuldHulpMaatje Helmond in de versnelling

De stand van zaken:

  • De eerste vrijwilligers in Helmond zijn opgeleid tot gecertificeerde SchuldHulpMaatjes.
  • Het Kansfonds heeft een subsidie toegekend aan SchuldHulpMaatje Helmond.
  • ANBI status is aangevraagd bij de Belastingdienst
  • Lidmaatschap van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje is een feit.
  • Op korte termijn wordt gesproken met wethouder van Sociale Zaken, Armoedebeleid en Stedelijk BeheerErik de Vries over onze mogelijke bijdragen aan de schuldhulpverlening in Helmond 
  • Daarmee is SchuldHulpMaatje Helmond nu echt aan de gang. 

Preek te Lourdes

vrijdag 7 september door pastoor van de Laar.

Bij deze lezingen:

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk: "Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel, bind ze als een teken op uw hand en draag ze als een band om uw voorhoofd. Zo stel ik u heden zegen voor en vloek: zegen als gij gehoor­zaamt aan de geboden van de Heer, die ik u heden geef; vloek als gij aan zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u heden voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen, die gij niet kent."

Trouw blijven in moeilijke tijden

September 2018

Broeders en zusters,

De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. 

Op bezoek in Mierlo-Hout

Na H. Mis van 10.15 uur op 5 augustus in de sacristie: van links naar rechts: Marjo Minten, (lectrice) John van de Laar, (pastoor) Father Ambrose uit Oeganda op bezoek in Mierlo-Hout.

Vakantie: bedevaart en vertier

Recent mocht ik, in zéér goed gezelschap van collega’s, vakantie vieren en tevens twee maal een bedevaart meemaken. Allereerst een drietal dagen in Echternach en Trier. Echternach, de plaats waar Sint Willibrord rust en vereerd wordt, Willibrord is de patroon van onze Nederlandse kerkprovincie.

Stichting SchuldHulp

SchuldHulpMaatjeSchuldHulpMaatje Helmond is een initiatief van 3 Helmondse kerken. Op initiatief van de RK Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster, de RK Parochie Heilige Lambertus en de Protestantse Gemeente is op 5 september 2017 in Helmond de Stichting SchuldHulp opgericht.

Geïnspireerd door christelijke normen en waarden heeft de stichting als doel het duurzaam voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren.

Preek 14 en 15 juli 2018, J. v.d. Laar

Vrijdag begon de Kermis (hier) in Uden. Dit trok mijn aandacht omdat ik daar was, vanwege mijn extra werkzaamheden. En het deed mij denken aan; het verblijf in de revalidatie (aldaar), nu 2 jaar, geleden.

Gaat U mee naar het leven van Pater Damiaan, de grootste Belg allertijden?

Onze parochie, opgericht in januari 2010, is toegewijd en vernoemd naar pater Damiaan de Veuster, heilig verklaard in 2009. Hij gaf zijn leven voor de Lepralijders. Werd één met hen door zijn inzet en daadwerkelijke zorgen voor hen die leden. Uiteindelijk stierf hijzelf op jonge leeftijd aan dezelfde ziekte. Het leven van pater Damiaan is heel treffend in beeld gebracht in zijn geboortehuis in Tremelo.

Zielsgelukkig!

In het pastoraat kom ik bijzondere mensen tegen. Een ieder is immers uniek en daarmee bijzonder. Rond een doop, eerste communie of vormsel is er vaak vreugde en dankbaarheid omwille van het vieren van het sacrament.

Vakantie

Over 100 en 1 dingen kunnen we ons druk maken: het werk, het gezin, de economie, de politiek, de situatie in de wereld. Het evangelie houdt ons in deze tijd de zin voor van Jezus: “Komt allen naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.”

Jaarplanning Parochie - school 2018 - 2019 

Rond de Sint Lucia Toren

Moederdag voor eeuwig

Zo eenmaal in het jaar
dat was toch veel te weinig
een goede moeder 
was ze elke dag.
Haar koesterende handen
nooit aflatend bezig 
haar zachte blik
vertolkte het liefdeshart.

Eerste communicanten Lucia kerk gevierd op 15 en 22 apil 2018. Van harte Proficiat aan de kinderen en de ouders!

Sophie Kusters, Qiun Kivits, Rabi Fernandez Ventin, Rosa Ricart Rijkers, Amy Grinwis, Yesper Moris, Bo Koppelmans, Sander van den Reek, Suus Slegers, Hailey van Dijk, Luuk van Oijen, Tim Michielsen, Fenne van Aerle, Djailey Keunen, David Roemburg, Imme Canters, Femke Seevens, Feline de Smit, Romen Janssens,

Programma Goede week en Pasen 2018 Sint Trudokerk

Zondag 25 maart Palmzondag 10.30 uur. Palmpaasviering met kinderen met palmpaasstokken m.m.v. Femmes de Notre Dame
Donderdag 29 maart Witte Donderdag 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Trudokoor
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag 15.00 uur (Er is geen avonddienst)
Zaterdag 31 maart Paaszaterdag 19.00 uur m.m.v. Mariakoor
Zondag 1 april 1e Paasdag 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Femmes de Notre Dame
Maandag 2 april 2e Paasdag 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Het Gregoriaans Koor

 

 

Programma Goede Week en Pasen 2018

Alphonsuskapel

Donderdag 22 maart 19.00 uur Boeteviering ter voorbereiding op Pasen 
Donderdag 29 maart 17.00 uur  Witte donderdagviering 
Goede Vrijdag 30 maart 19.00 uur  Goede Vrijdagviering 

Het wordt toch weer licht...

Wanneer mensen aan mij vragen: hoe gaat het? Is mijn antwoord steevast: goed! En dat is het dan.

Lucia Kerk kroniek 3

Dopelingen

Ivory Manuel
Luca Verberne
Kay Lipscomb
Sem van de Mortel
Lailana Vincent
Melissa Vincent
Lorena Leenders
Keyano van Esch
Jesslynn Ooms
Cas de Bont
Ezra Akkers
Marielle van Schijndel
Jayson van der Putten.

R.K. Begraafplaats Sint Lucia Mierlo-Hout (Helmond)

In verband met het verlopen van de grafrechten en mogelijk toekomstige ruiming van het graf is de beheerder van de begraafplaats op zoek naar de rechthebbende op de navolgende graven:

Voorbereiding en viering van de Eerste Communie in 2018 voor de Sint Lucia kerk Mierlo-Hout

Informatie-avond

Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 1 februari 2018 om 20.00 uur.
Tot hoelang? Ongeveer 20.45 uur.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit groep 4.

Lezing 'Toekomst van de kerk' door mgr. de Korte

mgr de korte

Op maandagavond 19 februari, om 19.30 uur zal mgr. de Korte in het parochiecentrum in Uden een lezing geven met als titel 'de toekomst van de kerk'. Eerder gaf hij deze lezing al op andere plekken in het bisdom, zoals in Nijmegen.  Iedereen is van harte welkom

Veel dank!

Niets vermoedend begon ik aan zondag 7 januari 2018. Ik kende mijn programma van die dag; de hoogmis in onze mooie St. Lucia kerk die tijdens de mis zo mooi zonnig werd verlicht en bezongen door ons kerkkoor.

2017

Preek Kerstmis 2017

Ik geloof niet meer in God, maar…ik mis Hem wel.
Deze uitspraak trof mij, recent, van iemand die behoorlijk door het leven getekend is, vanwege verlieservaringen en ziekte. Ik geloof niet meer in God, maar….ik mis Hem wel. Wanneer mensen getroffen worden door een ongeluk, ziekte, dood, of; verlies van een relatie, van bestaanszekerheid, kan ik me die Gods Vraag best wel voorstellen. Het vraagt nooit om een oordeel, maar om barmhartig luisteren.

Kerstgedachte, Wees voorzichtig met de beeldjes, wees voorzichtig met elkaar!

In een grote doos met houtwol, werden bij ons thuis op zolder de beeldjes van onze kerststal bewaard. “Voorzichtig”, zei ons mam, als we vlak voor Kerstmis de beeldjes uit het vergeelde krantenpapier haalden, “voorzichtig, want de meesten hebben al veel geleden. Die zijn al eens te hardhandig in of uitgepakt”.

Benoeming parochiebestuur Damiaan de Veuster

Per 1 januari 2018 heeft de vicaris generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch benoemd tot lid van het parochiebestuur:
Mevrouw H.M.G. van Bree-Derks.

Kerstprogramma 2017

Rond de Luciatoren

Zaterdag 16 december
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna viering m.m.v. de Mondharmonicaclub.
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Kerstviering m.m.v. Scouting Mierlo-Hout.

In Memoriam J.C.J.M. van den Heuvel

​Op 27 november 2017 is te Bakel overleden de zeereerwaarde heer Johannes Christianus Josephus Maria van den Heuvel, emeritus godsdienstleraar te Helmond.

Preek: Christus Koning, zaterdag 25 november 17.00u en 19.00u.

Afgelopen week keek ik met bijzondere belangstelling naar het programma: nachtzuster, een reportage over het reilen en zeilen in een ziekenhuis gedurende de nacht.

Wij feliciteren de vormelingen van de Trudo kerk en de Lucia kerk

Allerzielen

Huil niet
De dood is niets.
Ik ben slechts naar de andere kant.

Tijden veranderen, de tijden zijn we zelf!

Met ingang van 1 september aanstaande mag ik waarnemend pastoor zijn van de Petrus parochie in Uden. Dit in combinatie met de Damiaan parochie en het dekenaat Asten-Helmond. Het vraagt de nodige planning, waarbij het gezegde telt: 'regeren is vooruitzien'. Onze bisschop Mgr. de Korte heeft mij hiervoor, in het voorjaar, al gevraagd.

Een mededeling van persoonlijke aard van uw pastoor

Naast mijn BLIJVEND pastoor en deken zijn HIER in Helmond heeft onze bisschop mgr. de Korte mij gevraagd een extra benoeming per 1 september a.s. te aanvaarden als WAARNEMEND pastoor van de Petrus parochie in Uden, omgeven door nog vijf parochiekernen: Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel, Zeeland.

Preek Hemelvaart 2017!

Wanneer in het leven de zon hoog aan de hemel staat, met een zachte bries in de rug, wanneer alles voor de wind gaat, is het leven en het geloven vaak niet zo moeilijk.
Op Facebook en andere sociale media doen mensen zich vaak voor alsof ze verkeren in de gelukkigste situatie ooit; enige show ontbreekt dan niet. Mensen willen immers altijd en overal gelukkig zijn. Een hemel op aarde.

Friezenkerk Rome - speciaal gebed

Deze foto is genomen in de Friezenkerk in Rome. De voorgangers zijn: mgr. Hurkmans, pastoor v.d. Laar en diaken Ton Schepens.

Tijdens deze eucharistieviering hebben we speciaal gebeden voor Stuart Allen, jaargetijde, de ouders van de pastoor: de heer en mevrouw Van de Laar-v.d. Ven, en voor alle parochianen die ons gebed nodig hebben.

28 april 2016 - 28 april 2017: God dank mogen wij geloven in het (eeuwig) leven!
God dank, want het leven is een gave, geloof kijkt juist daarom naar boven.

Deken John van de Laar uit Helmond raakte zwaargewond bij een auto-ongeluk. Zijn vriend overleed aan de gevolgen hiervan. Het geloof heeft geen deuk opgelopen. Integendeel.

Preek van Pasen, gehouden in de Lucia kerk op 15 en 16 april 2017

Durft U te geloven bij tegenwind? Durft U vertrouwen in tijden van verdriet?

Er overlijden dagelijks vele mensen, slachtoffers van ziektes, honger, oorlog, ongelukken en aanslagen! Maar... het raakt ons nooit zo; als wanneer het iemand betreft die ons zeer na staat. Hoe dichterbij het komt, hoe meer het ons innerlijk beroert.

Overweging bij Pasen 2017

Pasen vieren, geloven met de wind in de rug is niet zo moeilijk. Maar die wind kan ook weleens keren.
Zo ook wanneer geliefde mensen sterven, in onze families, vrienden en kennissenkring, dan kan dat zeer heftig zijn en veel verdriet en rouw met zich meebrengen. Ik weet daar inmiddels wel wat van.

Pasen 2017: Vriendschap

De vriendschap met de Jezus, de verrezen Christus inspireert en geeft kracht om, door het duis- ter en de onmacht van sommige momenten heen, je toch in te zetten opdat allen waardig zou- den kunnen leven. Pasen betekent dat al die bijna onmogelijke dingen die Jezus in zijn leven ter sprake bracht, zoals universele vriendschap tussen de kinderen van de Vader, of de voorkeur voor armen en geringe, toch mogelijk zijn.

Programma Goede week en Pasen 2017

Alphonsuskapel

Donderdag 6 april 19.00 uur Boeteviering ter voorbereiding op Pasen
Donderdag 13 april 17.00 uur Witte Donderdagviering
Goede Vrijdag 14 april 19.00 uur Goede Vrijdagviering

Jongerenwerkreis Moldavië 2017

Vanuit de Bethlehem kerk gaan wij met een groep jongeren in de zomervakantie voor twee weken op werkvakantie via de organisatie Livingstone naar de stad Soroca, in Moldavië. Moldavië is het armste land in Europa en telt ongeveer 3,5 miljoen inwoners. 75% van de Moldaviërs leeft onder de armoedegrens; 38% van de bevolking moet rondkomen met minder dan € 1,65 per dag.

Ik weet

Ik weet: je leeft
daar in het land van Licht.
Je bent niet dood,
je leeft.
Ik weet het
met mijn hart.

Per toeval....

Bijna 26 jaar mag ik werkzaam zijn in Helmond, nu in de huidige Damiaan parochie.

Een bijzondere tijd, waarin best veel veranderd is, als parochie willen we graag "de tekenen van deze tijd verstaan". Recent mocht ik een kerkelijke uitvaart regelen. Er was echter bij de familie grote onduidelijkheid. DELA die eerder een bezoek bracht wist te melden dat: in de Damiaan parochie al lang geen Avondwake groep meer bestond, dat ...van alles niet kon in de kerk en een koor bestond ook al lang niet meer. HET TEGENDEEL IS WAAR.

2016

Preek Kerstmis 2016

Deze avond/Deze dag
zijn we samengekomen om het kerstfeest te vieren. Allemaal zijn we hier met ons eigen levensverhaal. Misschien met grote dankbaarheid of met veel verdriet en gemis.
We maken in ons leven immers van alles mee. We horen van gebroken relaties, verlies van dierbaren, ziekte, ongeluk en dood. Al deze dingen overkomen ons, ongevraagd, onverdiend.

Kerstmis 2016, Oudjaar en Nieuwjaar

Kerstmis

Al wekenlang komen er allerlei reclames voorbij om het komend kerstfeest vooral etend en feestvierend door te komen. Winkels doen in de decembermaand extra goede zaken en het is hen gegund. Het kerstfeest is echter een feest van eenvoud; Jezus, geboren in de stal van Bethlehem. Daar was geen kerstdiner, stond geen kerstboom. Het was er alleen bijzonder warm vanwege Gods liefde die mens werd in Jezus. Gods liefde straalt, ook vandaag de dag.

Kerstprogramma 2016

Rond de Luciatoren

Zaterdag 10 december
17.00 uur kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna viering m.m.v. de mondharmonicaclub.

Uitvaartdienst oud pastoor Thom van Lierop

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 25 november om 11.00 uur in de Luciakerk volgens de wens van Thom en familie, gevolgd door de begrafenis op de Lucia begraafplaats.

Viering van de gezamenlijke ziekenzalving

Op dinsdag 29 november om 15.00 uur zal in de Alphonsus kapel de ziekenzalving worden gevierd en toegediend in gezamenlijkheid. Het is een korte viering van woord, gebed, zang en zalving.

Veel dank

2016 is het jaar van het ontvangen van vele…en nog méér kaarten. Kaarten van medeleven bij het heengaan van ons pap op 5 oktober en van ons mam op 4 november. Ze konden elkaar niet missen en ze zijn nu weer samen. Ik gun ze dat van harte!

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen verbinden ons met het hemels vaderland: alle heiligen en alle dierbare overledenen die ons daarheen zijn voorgegaan, staan deze dagen centraal. Een overleden dierbare is een nieuwe band met God. 

Uitnodiging Herdenkingsviering

Parochiekerk St. Lucia
Tel: 0492 52 29 30
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.damiaanhelmond.nl
Spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur / donderdag 18.00 uur - 18.30 uur.

Informatie-avond

Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 2 februari 2017 om 20.00 uur.
Tot hoelang? Ongeveer 20.45 uur.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit groep 4.

Dankbetuiging

2016 is het jaar van het ontvangen van talloze kaarten. Kaarten van beterschap, medeleven en sterkte na het ongeluk van 28 april, van felicitatie, waardering en bemoediging bij mijn zilveren feest van 2 oktober en kaarten van medeleven bij het heengaan van ons pap op 5 oktober.

2 oktober 2016, een onvergetelijke dag!

Mede namens mijn ouders en familie: heel veel dank. Alle mooie woorden en felicitaties, bemoediging en bevestiging, attenties; het was werkelijk overweldigend!

Weer aan de slag...

Na 33 dagen ziekenhuis en 73 dagen van revalidatie in Udens Duyn (gisteren 13 augustus verlaten) ben ik blij en dankbaar weer thuis te zijn in de Lucia pastorie.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster