logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Nieuws uit de parochie

Online Adventskalender

Beste collega’s werkend binnen het familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch,

Op verzoek presenteren we u opnieuw onze ‘online Adventskalender’.

Advent

Sinterklaas is in het land en dat is een mooi feest. Maar in de parochie begint komende zondag ook de voorbereiding op een ander heel mooi en belangrijk feest: Kerstmis.

Kerstavond 

Luciakerk

17.00 uur   Marjelein Verhoeven * gezins- Gebedsdienst
19.00 uur   pastor Schallenberg en M Verhoeven * Eucharistieviering
21.00 uur   pastoor Scheepers * Eucharistieviering

Doe goed met speelgoed

De feestdagen zijn altijd een lichtpuntje in de donkere decembermaand, zeker in deze Corona tijd. Vreugde, warmte en een gezellig samenzijn met je dierbaren.

Wereldjongerendag

In het voorjaar heeft Paus Franciscus aangekondigd dé Wereldjongerendag van het jaar te verplaatsen van Palmzondag naar het feest van Christus Koning, op 21 november.

Gezinsviering Sint-Maarten       

Zaterdag 13 november is er een gezinsviering in de St. Luciakerk om 19.00 uur. Het thema van deze viering is Sint Maarten. We willen samen vieren met jong en oud. We gaan luisteren naar het verhaal van deze bijzondere heilige.

Ga mee op bedevaart naar Lourdes!

Door de coronapandemie konden er bijna twee jaar geen bedevaarten naar Lourdes plaatsvinden, maar komend jaar kan het gelukkig weer.

Allerzielen 2021 Parochie H. Damiaan de Veuster

Hier gedenken wij met name
wie wij in het voorbije jaar aan de dood moesten laten;
de namen van onze doden
die ons lief waren en met wie wij het leven deelden.

Bakje troost met Allerzielen

Allerzielen is een katholieke gedenkdag die op 2 november wordt gevierd. In Mierlo-Hout, Stiphout en op de het kerkhof aan de Hortsedijk worden bezoekers van het kerkhof onthaald met een bakje troost.

Het Columbarium op de Lucia begraafplaats te Mierlo-Hout

Inmiddels staat er tot ieders tevredenheid al ruim 20 jaar een columbarium op de Luciabegraafplaats achter de Luciakerk aan de Hoofdstraat te Mierlo-Hout, waarvan veel gebruik wordt gemaakt.

Allerzielen

Op 2 november willen we onze dierbare overledenen gedenken. Dit willen we ook doen door de graven te zegenen. Op het St. Trudo-kerkhof zal om 15.00 uur een korte gebedsdienst worden gehouden bij de absouteplaats en daarna worden de graven gezegend.

KASH Jongerenprojecten

APDK Revalidatiekliniek in Mombasa, Kenia

“KASH” is een verbindend project van en voor jongeren vanuit de PKN Kerken Asten, Someren en Helmond. Het geloof brengt ons samen en inspireert ons om goede daden te verrichten.

Werkplaats Repaircafé is open

De Repair-Werkplaats is officieel door onze Pastoor Pieter Scheepers geopend op 16 okt 2021. 

Vormsel en de Vormselviering

Op 7 oktober 2021 is er in de parochie een informatieavond geweest rond de voorbereiding op het Vormsel en de Vormselviering.

Luisteren naar wat Gods Geest zegt

Brief bij de start van het synodale proces binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch

Lees meer...

Werkgroep onderhoud kerkhof zoekt extra handjes (m/v)

De acht mannen van de werkgroep die het kerkhof onderhoudt beginnen elke maandagmmorgen om 9.00 uur stipt met hun werk om alles mooi op orde te houden. 

Eerste Communie

Op 28 september 2021 is er in de parochie een informatieavond geweest over de gang van zaken rond de Eerste Communievoorbereiding en Eerste Communievieringen.

Aanpassen mistijden m.i.v. 1 januari 2022

Om de mogelijkheid te bieden dat in alle kerken binnen onze Damiaanparochie een Eucharistieviering in het weekend zou zijn, heeft Pastoor Swagemakers in augustus 2020 de mistijden op elkaar aangepast.

Aanpassen mistijden m.i.v. 1 januari 2022

Om de mogelijkheid te bieden dat in alle kerken binnen onze Damiaanparochie een Eucharistieviering in het weekend zou zijn, heeft Pastoor Swagemakers in augustus 2020 de mistijden op elkaar aangepast.

Coronamaatregelingen en versoepelingen 

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.

Jubileum diaken Dudley Martina

Op 28 september 1996 werd Dudley Martina in de Kathedraal van Den Bosch door Mgr. J.G. ter Schure tot diaken gewijd. Dit jaar dus 25 jaar geleden! Alle reden tot groot feest.

Vredesweek 2021

Aan het begin van de vredesweek

Grenscorrectie parochies H. Lambertus en H. Damiaan

Bij decreet van 16 september 2021 heeft bisschop de Korte besloten, op voordracht van beide parochies, het postcodegebied 5705 bij de Lambertusparochie te voegen. U vindt de tekst van het bisschoppelijke decreet hieronder:

Bijbel voor beginners

De parochie Damiaan de Veuster biedt u tijdens de wintermaanden de volgende cursussen aan:

Uitnodiging muziekmiddag KASH

Muziekmiddag Jongerenprojecten en trekking loterij op 31-10-2021.

De Piëta in New York

Op 11 september 2001, nu 20 jaar geleden, werd de aanslag gepleegd op de Twin Towers, het Wereldhandelscentrum in New York.

Informatieavonden Eerste Communie en Vormsel

Eerste Communie 2022

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in groep 4 van de basisschool zit en graag zijn/haar Eerste Communie wil ontvangen?

Catechumenaat

In onze tijd worden de meesten gedoopt als ze slechts een paar maanden oud zijn, doen kinderen hun Eerste Communie rond hun 8e jaar en worden ze gevormd in groep 8 van de basisschool.

Bedevaartprogramma 2022 bekend

Het bedevaartprogramma van het Huis voor de Pelgrim in 2022 is bekend. Na de coronapauze hopen we komend jaar weer volop op bedevaart te kunnen gaan.
Lees meer...

R.K. Begraafplaats Sint Lucia Mierlo-Hout

De beheerder van de begraafplaats verzoekt aan de rechthebbende of belanghebbende van de volgende graven contact met hem op te nemen.
Van deze rechthebbende is in de administratie geen telefoonnummer of recent adres bekend.

Jongerenweekend op Ameland

Samen een weekend op een eiland, strand en zee op loopafstand, cathechese van de bisschoppen, euncharistievieringen en een avond van barmhartigheid en nog veell meer... 

De hartelijke groeten van Pastor Jo van Kessel

Beste mensen, namens Pastor Jo van Kessel wil ik jullie allemaal hartelijke groeten vanuit Huize Glorieux in Eindhoven.

Afscheid diaken René de Weerd

Tijdens een informeel en gezellig samenzijn is afscheid genomen van diaken René de Weerd die een benoeming aanvaard heeft in de Mariaparochie van Den Bosch. 

Vertrek diaken de Weerd

Sinds 1 november 2020 is diaken René de Weerd werkzaam in de Parochie Heilige Damiaan de Veuster te Helmond. In de afgelopen acht maanden heeft hij zijn opdracht, in samenwerking met team en bestuur, met grote toewijding en inzet verricht. Daarvoor zijn we diaken De Weerd dankbaar.

Informatieavonden Eerste Communie en Vormsel

Eerste Communie 2022

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in groep 4 van de basisschool zit en wilt u graag dat hij/ zij zijn/haar Eerste Communie ontvangt?

Het nieuwe normaal in zicht

Sinds de coronapandemie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woorden van bemoediging voor de gelovigen van ons bisdom geschreven. Een eerste reeks van 12 brieven schreef ik tijdens de eerste crisis. Lees meer...

Update coronaprotocol

Gaat in per zaterdag 26 juni 2021

Vandaag hebben de Nederlandse bisschoppen een aanpassing in het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter afstand’ gecommuniceerd. Deze gaat in per 26 juni 2021.

Tentoonstelling 'Quo vadis peregrinus?'

Quo vadis peregrinus? Waarheen ga je pelgrim? Is het onderwerp van een tentoonstelling van pen- en penseeltekeningen van Lambert de Haas en beelden van Renie Groenendal.

Passiespelen 2021: ‘Hem achterna’

REGIO - In het openluchttheater ‘De Doolhof’ te Tegelen wordt op zaterdag 3 juli de première ‘Hem achterna’ van de 21e editie van de Passiespelen uitgevoerd.

Workshop kerkfotografie

Ken je dat? Dat je thuiskomt van vakantie en niet blij bent met de foto's die je gemaakt hebt van al die prachtige kerken die je bezocht hebt? Dat hoeft niet meer! Meer informatie op www.kerkfotografie.nl/workshop

Extra Actie Kerkbalans: Houd elkaar vast. Geef aan je Kerk

Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht, start Actie Kerkbalans een extra actie om gemeenten en parochies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.

De vleugels uitslaan

Zondag vierden wij het feest van de Gods Drie-eenheid. Ik schreef er al uitgebreid over in het meest recente nummer van de Nieuwsbrief van ons bisdom. Wij hoorden in het Evangelie de geweldige belofte van Jezus dat Hij bij ons zal zijn tot aan de voleinding van de wereld.
Lees meer...

Hoogfeest van Drie-Eenheid

Bisschop Gerard de Korte was op zondag 30 mei te gast in de St. Trudokerk om samen met de geloofsgemeenschap het Hoogfeest van Drie-Eenheid te vieren. Drie communicanten stelden zich in deze viering voor.

Afscheid koster Toon van de Reek in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St.- Anna

Onze koster Toon van de Reek heeft met pijn in het hart zijn kosterstaak moeten opgeven. Door zijn gezondheid kon hij zijn kosterstaak niet langer meer uitvoeren.

Voorgenomen grenscorrectie Lambertus/Damiaan

De pastoors en parochiebesturen van de parochies H. Lambertus en H. Damiaan de Veuster zijn voornemens om een onderlinge grenscorrectie te vragen aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Klassieke zang

Op 1e Pinksterdag, zondag 23 mei 2021 zal in de Luciakerk te Mierlo-Hout de Hoogmis om 09.30 uur worden opgeluisterd door sopraan Rianne Wilbers. Zij is cum laude afgestudeerd en brengt klassieke zang met vocaal meesterwerk en veel uitdrukking.

De Pinksteruitdaging

Pinksterfeest

Pinksteren is het feest van de heilige Geest. We kunnen deze Geest niet zien, maar Hij is er wel. Net zoals je de wind niet kunt zien, maar je de blaadjes wel ziet bewegen aan de boom als de wind waait. Net zoals je je adem niet ziet, maar wel voelt als je je hand voor je neus en mond houdt.

Mariakapelletjes

Al fietsend door het Brabantse land, zie ik ze met enige regelmaat: Mariakapelletjes. Gebouwd op een kruising van wegen of langs een fietspad. Het staat er vaak al vele jaren, maar ook nu nog worden ze gebouwd door gilden of buurtschappen.

Open Huis van het Sint-Janscentrum

Maandenlang waren de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor studenten en groepen van buiten. Het onderwijs van het Sint-Bonifatiusinstituut ging weliswaar online door, maar het was stil met alleen de seminariegemeenschap in huis.

De rode Paus en onze missionaire opdracht

De meeste mensen houden van orde en helderheid. Dat geldt ook voor de beoordeling van medemensen. De een is conservatief en de ander progressief.

Lees meer...

Even tijd nemen voor een ontmoeting met de Heer

In 1342 vloog de Sint Trudokerk in Stiphout in brand ten gevolge van een blikseminslag. Een boer, Jan Baloys, liep de kerk in om twee geconsacreerde hosties te redden.

Op avontuurlijke zoektocht naar Maria

Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapelletjes, de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar wie was zij eigenlijk? En wat betekent zij nu voor ons?

Luidklokken Luciakerk gaan in de revisie 

Mensen die er op letten zullen het zeker gehoord hebben. De grote klok heeft geen kracht meer om aan twee kanten te slaan. 

12e Woord van bemoediging

Afgelopen zondag hebben wij Palmzondag gevierd. De Goede of Lijdensweek is begonnen. Ik beleef deze dagen als de meest intense dagen van het kerkelijk jaar. En vermoedelijk geldt dat ook voor de meesten van ons. 

Lees meer...

Digitale Palmpasenoptocht 2021

Helaas mogen we door de geldende maatregelen geen processie met Palmpasen houden. Daarom houden we dit jaar een digitale Palmpasenoptocht.

Palmpasen 2021

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om met veel volwassenen en kinderen Palmpasen te vieren in onze kerken.

Gezinsbedevaart

Na een jaar dat in het teken stond van Covid-19 gloort er, heel voorzichtig en niet meteen, licht aan het einde van de tunnel. Wat zal het fijn zijn als we elkaar weer vrij en veilig mogen ontmoeten.

11e Woord van bemoediging

Afgelopen december heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd. Komende vrijdag, als wij het hoogfeest van de heilige Jozef vieren, gaat het jaar van start. Wij worden de komende tijd uitgenodigd, misschien meer dan anders, bij de persoon van Jozef stil te staan.

Kinderwoorddienst Luciakerk Goede Week

In de Sint-Luciakerk van Mierlo-Hout wordt tijdens de viering op zaterdagavond 19 uur en zondagmorgen 09.30 uur een Kinderwoorddienst aangeboden.

Intentie-enveloppen

Steeds hebben mensen hun verdriet en pijn, hun zorgen en angsten, maar ook hun vreugde en plannen aan God toever­trouwd.

Palmpasen 2021

We willen ook dit jaar samen Palmpasen vieren met kinderen! Hoe gaan we dat doen? We gaan pakketjes thuis bezorgen met daarin een kruis, crêpepapier en een broodhaantje.

Pastoor van de Ven; een herinnering aan een bevlogen herder! 

Op mijn werkkamer hangt een foto van Pastoor van de Ven. Ik vond die foto, mooi ingelijst, op de zolder van de pastorie. Het was voor mij meteen helder dat ik die foto weer een prominente plaats moest geven op mijn werkkamer. 

Alphonsuskapel aan de eredienst onttrokken

Kort na de oprichting van de nieuwe Luciaparochie in 1884 leeft bij pastoor Elsen al de gedachte om een zusterklooster op te richten. Daarmee zou voorzien worden in katholiek onderwijs voor de meisjes en bovendien zouden de zusters hem behulpzaam kunnen zijn bij het catechismusonderwijs.

Programma Goede Week 2021

Nu ook campagne vier Pasen

Vier Pasen. Onder dat motto zijn de gezamenlijke Nederlandse bisdommen een campagne gestart om gelovigen te helpen ondanks de lockdown de veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. Deze week is een speciale website online gegaan, die bezoekers de gelegenheid biedt ook thuis stil te staan bij de vastentijd en Pasen. De site helpt mensen ook om de eigen parochie te vinden.

Eerste H. Communie 2021

Beste ouders, verzorgers,

Door wisselingen in het pastorale team hebben de verkeerde data rond de Eerste Communie(voorbereiding) op de website gestaan. Onze excuses hiervoor. Hieronder vindt u de goede data.

Mariakapel Mierlo-Hout

Sinds kort is de Mariakapel in de Luciakerk te Mierlo-Hout van maandag tot en met vrijdag van 09.00 -17.00 uur en op zondag na de mis van 09.30 uur geopend voor gebed, het opsteken van een kaarsje, het schrijven van een intentie in het intentieboek van de kapel.

Er zijn ook folders met informatie en nieuws aanwezig om mee te nemen.

Aswoensdag

Volgende week woensdag 17 februari is het Aswoensdag en beginnen wij onze weg naar Pasen, het vieren van de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Gelovigen komen vanouds op Aswoensdag naar de kerk. Een bijzonder moment in de viering van Aswoensdag is het opleggen van de as, in onze streken noemen we dat gemakkelijk “het halen van een askruisje”. 

sneeuw 2021Missen vervallen vanwege code rood

Het KNMI voorspelt hevige sneeuwval en ijzel en kondigt code rood aan. Uit bescherming van onze kerkgangers en medewerkers hebben we besloten de vieringen op zondag niet door te laten gaan. De Eucharistie om 19 uur vanuit de Luciakerk is te volgen via de livestream. Deze uitzending is terug te kijken op www.kerkdienstgemist.nl

Pas goed op en let op elkaar!!!

Actie Kerkbalans 2021

actie kerkbalans gr

Nog een nieuwe benoeming

Beste parochianen,

Per 15 februari 2021 word ik als pastoraal werker aangesteld in uw parochie. Ik zal me hierbij alvast even kort voorstellen.

Oecumenische viering in de Internationale Gebedsweek voor de Eenheid

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend.

2020

Reserveren

Het is momenteel niet nodig om te reserveren voor de vieringen in onze kerken (St. Luciakerk, St. Trudokerk en Goddelijke voorzienigheid).

De vieringen zijn ook te volgen via de livestream. Ga hiervoor naar de beginpagina van onze website of volg via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2224-Sint-Lucia-kerk de livestream in de St. Luciakerk en via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2223-Sint-Trudo-kerk de livestream in de St. Trudokerk.

Een nieuw begin  

Op zondag 8 november 2020 jl. werd in de kerken afgekondigd dat ik benoemd ben tot uw nieuwe pastoor. Hoewel ik voor velen geen onbekende ben, wil ik me toch heel graag aan u voorstellen.

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie 2020

In goed overleg met Super Sociaal en met de Stg. Lief, en de basisscholen is dit jaar besloten om onze parochianen, groot en klein, te vragen een bijdrage te leveren aan de kerstuitgaven van diegenen die het in onze maatschappij moeilijk hebben en daarom gebruik moeten maken van Super Sociaal en de Stg. Lief. Momenteel zijn dat meer dan 800 gezinnen. En vanwege het Coronavirus is de situatie nog nijpender geworden.  Daarom is nu deze actie broodnodig.

Een nieuwe diaken

Per 1 november ben ik door Bisschop De Korte als diaken benoemd in uw parochie. Een goede reden om me even aan u voorstellen.

Mijn naam is René Ignatius de Weerd, en ik ben in 1962 in Deventer, de Koek- en beddenstad van Nederland geboren. Na de (toen nog) lagere en middelbare school ben ik in Utrecht muziek gaan studeren. Muziek is mijn levenslange passie.

live uitzending

H Mis volgen - via Livestream - in de Luciakerk en in de Trudokerk te Helmond
H. Mis in de Goddelijke Voorzienigheid en St.-Anna beperkte toegang

Met ingang van zondag 25 oktober 2020 09.30 uur wordt de H. Mis in de Luciakerk te Helmond uitgezonden via livestream. U gaat hiervoor naar Damiaan Helmond en klikt op Livestream Luciakerk. U kunt dan de H. Mis volgen.

Met ingang van zondag 25 oktober 2020 11.00 uur wordt ook de H. Mis in de Trudokerk te Helmond uitgezonden via livestream. U gaat hiervoor naar Damiaan Helmond en klikt op Livestream Trudokerk. U kunt dan de H. Mis volgen.

Bericht naar aanleiding van het gesprek van minister Grapperhaus met kerkelijke koepels

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

Een nieuwe opdracht

Beste parochianen.

Hierbij laat ik u weten dat onze bisschop Mgr. Gerard de Korte mij een nieuwe opdracht binnen ons bisdom zal toevertrouwen. Hij heeft mij gevraagd om rector te worden van het Sint Janscentrum, de priester- en diakenopleiding van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.

Herdenking bevrijding Mierlo-Hout

Hacksaw Ridge is een film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het handelt om Desmond Doss die tijdens de slag om Okinawa in de Tweede Wereldoorlog 75 man redde zonder een wapen te dragen. Hij geloofde dat de oorlog gerechtvaardigd was maar dat moorden desondanks verkeerd was.

Beste mensen,

Graag wil ik u op deze manier heel hartelijk danken voor het geweldig afscheid dat ik samen mijn gezin en u heb mogen vieren in het afgelopen weekend. Het is en blijft een dubbel gevoel, maar dankbaarheid voor alles is groot. 

Vormselvoorbereiding 2020

vormselGraag nodigen wij u uit voor de informatieavond van het vormsel 2020.

Diaken Ton Schepens pensioneert

diaken ton schepensOp zaterdagavond zal Ton mee voorgaan in de viering in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna om 17:00 uur, en om 19:00 uur in de Sint Luciakerk. In zijn overweging zal hij benadrukken waar het evangelie hem toe heeft aangesproken en hoe dat in het pastoraat om nabij te zijn tot uitdrukking komt.

Met ingang van 1 augustus worden de tijden van de vieringen in de kerk gewijzigd

klokjeZaterdag blijft de viering in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid & Sint Anna om 17:00 uur. In de Luciakerk blijft de viering op zaterdagavond om 19:00 uur

Op zondagmorgen begint de viering in de Sint Luciakerk om 9:30 uur.
Op zondagmorgen begint de viering in de Sint Trudokerk om 11:00 uur.

Op deze manier kan pastoor Norbert Swagemakers op zondag in beide kerken voorgaan.

De eucharistieviering op donderdagavond was in de Alphonsuskapel in het Damiaanhuis maar zal voortaan in de Sint Luciakerk zijn om 19:00 uur.

Laatste viering Pastor van Kessel op 19 juli 2020

Op zondag 19 juli zal Pastor van Kessel, om 10.30 uur voor de laatste keer voorgaan in de eucharistieviering in de St. Trudokerk. In overleg met pastor van Kessel, zijn familie en het parochiebestuur is besloten om hem rust te gunnen, zeker nu er zoveel veranderingen in kerk en maatschappij plaatsvinden rondom het Coronavirus.

Kerk gaat weer open

Vanaf het eerste weekend van juli zullen de klokken in onze Damiaanparochie weer luiden op de vertrouwde tijden voor de Mis. De kerkdeuren mogen weer open als wij ons houden aan voorschriften die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie i.s.m. het RIVM zijn opgesteld. In de handleiding leest u daarover.

Handleiding liturgieviering en kerkbezoek

Deze handleiding is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Kerk in de komende maanden

Pinksteren

Naast de viering van Pinksteren via Live-stream.nl van onze eigen parochie met de inlogcode 66729168, is het ook mogelijk de live-stream te volgen van de Bethlehemkerk om 10:00 uur, zie website van de Bethelemkerk. In deze Oecumenische viering zal diaken Ton Schepens de zal predicatie verzorgen. Wij bidden dat de heilige Geest de eenheid bevordert onder de christenen en onder alle mensen van goede wil.

Opruimen

Er wordt veel opgeruimd. Bij de milieustraat is het druk. We staan er nauwelijks bij stil hoe belangrijk zo iets als een milieustraat is en het ophalen van ons afval. Chapeau voor degenen die dit werk voor ons doen. Terwijl veel bedrijven en faciliteiten gesloten werden, zijn zij gelukkig gewoon doorgegaan. Je moet er toch niet aan denken dat onze kliko’s twee maanden niet geleegd zouden worden.

Levensbeschouwing

Waarom bent u christen?

Het is bij mij begonnen op de dag na mijn geboorte toen ik gedoopt werd. Ik heb nog een foto waar mijn peettante mij vasthoudt boven het doopvont en mijn vader staat ernaast. Mijn moeder was niet bij de doop. Dat was toen omdat zij nog in het kraambed lag en ik meteen gedoopt werd. Tegenwoordig zijn kinderen ouder als zij gedoopt worden zodat de moeder er ook bij kan zijn.

Misboekjes en live uitzendingen rondom Pasen

   

zondag 3 mei

zondag 10 mei

 
    4e zondag van Pasen - code 24A7B236  5e zondag van Pasen - code 9F3B1AA9  
2e zondag na pasen 3e zondag na pasen 4e zondag na pasen  5e zondag na pasen   
         
Misboekje 2e zondag van Pasen Misboekje 3e zondag van Pasen Misboekje 4e zondag van Pasen  Misboekje 5e zondag van Pasen   

Live uitzendingen kerkdiensten

10 mei 
5e zondag van Pasen

17 mei
6e zondag van Pasen

24 mei
7e zondag van Pasen

31 mei
Pinksteren

 
code 9F3B1AA9 code B2DD8DF4 code 9665F1A9 code 66729168  
5e zondag na pasen 2e zondag na pasen 3e zondag na pasen 4e zondag na pasen   
Misboekje 5e zondag van Pasen         

Witte Do - code 71BDEF14

witte donderdag video

Goede Vrijdag - code 5AB56EE3

witte donderdag video

Paaswake - code A3875BE1

witte donderdag video

Zondag - 10.00 uur

witte donderdag video

1e en 2e Paasdag

1e 2e Paasdag 2020 [26]
         
Misboekje Witte Donderdag Misboekje Goede Vrjidag Misboekje Paaswake Lees meer  >>  Misboekje 1e en 2e Paaadag 

Volhouden

Met veel respect en bewondering sta ik tegenover de manier waarop de gemeenschap met de Coronacrisis omgaat. Er is veel reden om wanhopig te worden, maar alles wat er in beweging wordt gezet om de crisis in de hand te houden en te bedwingen, stemt hoopvol!

Informatie van de parochie Heilige Damiaan de Veuster tijdens het corona-virus

Met inachtneming van de maatregelen van het RIVM en de Bisschoppen van Nederland melden wij het volgende aangaande de Parochie Heilige Damiaan de Veuster:

Informatie van de parochie Heilige Damiaan de Veuster

De zondagsvieringen t/m Pinksteren zijn te volgen via liveuitzendingen.nl met de daarbij behorende inlogcode:
17 mei, zesde zondag van Pasen code B2DD8DF4
24 mei, zevende zondag van Pasen code 9665F1A9
31 mei, Pinksteren code 66729168

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten.

Een hart onder de riem

Tijdens de ingrijpende maatregelen vanwege het coronavirus, ziet het leven er heel anders uit. Het duurde een paar weken tot we in de gaten kregen hoe serieus deze pandemie te nemen is, anders dan een gewone griepgolf die eveneens voor heel wat moeilijkheden kan zorgen.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster