Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
Sint Lucia - Sint Trudo - De Goddelijke Voorzienigheid

Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet.

Nieuws uit de parochie

Nog een nieuwe benoeming

Beste parochianen,

Per 15 februari 2021 word ik als pastoraal werker aangesteld in uw parochie. Ik zal me hierbij alvast even kort voorstellen.

Oecumenische viering in de Internationale Gebedsweek voor de Eenheid

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend.

Heilige Missen gedurende de coronaperiode in de Damiaanparochie

Luciakerk Mierlo-Hout

M.i.v. donderdag 7 januari 2021 19.00 uur zijn ELKE donderdag om 19.00 uur, ELKE zaterdag om 19.00 uur en ELKE zondag om 09.30 uur de Heilige Missen in de Luciakerk voor maximaal 30 personen te bezoeken conform de thans geldende Corona maatregelen. I.v.m. de installatie van pastoor Pieter Scheepers vervalt alleen de mis op 9 januari 2021.

Een nieuw begin  

Op zondag 8 november 2020 jl. werd in de kerken afgekondigd dat ik benoemd ben tot uw nieuwe pastoor. Hoewel ik voor velen geen onbekende ben, wil ik me toch heel graag aan u voorstellen.

Kerstpakkettenactie Damiaanparochie 2020

In goed overleg met Super Sociaal en met de Stg. Lief, en de basisscholen is dit jaar besloten om onze parochianen, groot en klein, te vragen een bijdrage te leveren aan de kerstuitgaven van diegenen die het in onze maatschappij moeilijk hebben en daarom gebruik moeten maken van Super Sociaal en de Stg. Lief. Momenteel zijn dat meer dan 800 gezinnen. En vanwege het Coronavirus is de situatie nog nijpender geworden.  Daarom is nu deze actie broodnodig.

R.K. Begraafplaats Sint Lucia Mierlo-Hout (Helmond)

Aankondiging verlopen graf- en urnrechten en/of voorgenomen ruiming graven en urnen

 

begraafplaats lucia kerk 1
A29 H. de Greef-Pepers oktober 2019 
B6 L. Slippens december 2019
H55 M. Vogels december 2019
K 21 E. I .M. Hoeks-v. Aerle en A.J.L. Hoeks april 2020


In verband met het verlopen van de rechten van deze graven en urnene in de daarachter genoemde maand en/of de voorgenomen ruiming daarvan s.v.p. contact opnemen met de beheerder telefoon: 06 537 00 624.

 

 

 

Een nieuwe diaken

Per 1 november ben ik door Bisschop De Korte als diaken benoemd in uw parochie. Een goede reden om me even aan u voorstellen.

Mijn naam is René Ignatius de Weerd, en ik ben in 1962 in Deventer, de Koek- en beddenstad van Nederland geboren. Na de (toen nog) lagere en middelbare school ben ik in Utrecht muziek gaan studeren. Muziek is mijn levenslange passie.

live uitzending

H Mis volgen - via Livestream - in de Luciakerk en in de Trudokerk te Helmond
H. Mis in de Goddelijke Voorzienigheid en St.-Anna beperkte toegang

Met ingang van zondag 25 oktober 2020 09.30 uur wordt de H. Mis in de Luciakerk te Helmond uitgezonden via livestream. U gaat hiervoor naar Damiaan Helmond en klikt op Livestream Luciakerk. U kunt dan de H. Mis volgen.

Met ingang van zondag 25 oktober 2020 11.00 uur wordt ook de H. Mis in de Trudokerk te Helmond uitgezonden via livestream. U gaat hiervoor naar Damiaan Helmond en klikt op Livestream Trudokerk. U kunt dan de H. Mis volgen.

Bericht naar aanleiding van het gesprek van minister Grapperhaus met kerkelijke koepels

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

Een nieuwe opdracht

Beste parochianen.

Hierbij laat ik u weten dat onze bisschop Mgr. Gerard de Korte mij een nieuwe opdracht binnen ons bisdom zal toevertrouwen. Hij heeft mij gevraagd om rector te worden van het Sint Janscentrum, de priester- en diakenopleiding van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.

Herdenking bevrijding Mierlo-Hout

Hacksaw Ridge is een film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het handelt om Desmond Doss die tijdens de slag om Okinawa in de Tweede Wereldoorlog 75 man redde zonder een wapen te dragen. Hij geloofde dat de oorlog gerechtvaardigd was maar dat moorden desondanks verkeerd was.

Beste mensen,

Graag wil ik u op deze manier heel hartelijk danken voor het geweldig afscheid dat ik samen mijn gezin en u heb mogen vieren in het afgelopen weekend. Het is en blijft een dubbel gevoel, maar dankbaarheid voor alles is groot. 

Vormselvoorbereiding 2020

vormselGraag nodigen wij u uit voor de informatieavond van het vormsel 2020.

Diaken Ton Schepens pensioneert

diaken ton schepensOp zaterdagavond zal Ton mee voorgaan in de viering in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna om 17:00 uur, en om 19:00 uur in de Sint Luciakerk. In zijn overweging zal hij benadrukken waar het evangelie hem toe heeft aangesproken en hoe dat in het pastoraat om nabij te zijn tot uitdrukking komt.

Jaarplanning Parochie - school 2019 - 2020 

Rond de Sint Lucia Toren

Met ingang van 1 augustus worden de tijden van de vieringen in de kerk gewijzigd

klokjeZaterdag blijft de viering in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid & Sint Anna om 17:00 uur. In de Luciakerk blijft de viering op zaterdagavond om 19:00 uur

Op zondagmorgen begint de viering in de Sint Luciakerk om 9:30 uur.
Op zondagmorgen begint de viering in de Sint Trudokerk om 11:00 uur.

Op deze manier kan pastoor Norbert Swagemakers op zondag in beide kerken voorgaan.

De eucharistieviering op donderdagavond was in de Alphonsuskapel in het Damiaanhuis maar zal voortaan in de Sint Luciakerk zijn om 19:00 uur.

Laatste viering Pastor van Kessel op 19 juli 2020

Op zondag 19 juli zal Pastor van Kessel, om 10.30 uur voor de laatste keer voorgaan in de eucharistieviering in de St. Trudokerk. In overleg met pastor van Kessel, zijn familie en het parochiebestuur is besloten om hem rust te gunnen, zeker nu er zoveel veranderingen in kerk en maatschappij plaatsvinden rondom het Coronavirus.

Kerk gaat weer open

Vanaf het eerste weekend van juli zullen de klokken in onze Damiaanparochie weer luiden op de vertrouwde tijden voor de Mis. De kerkdeuren mogen weer open als wij ons houden aan voorschriften die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie i.s.m. het RIVM zijn opgesteld. In de handleiding leest u daarover.

Handleiding liturgieviering en kerkbezoek

Deze handleiding is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Kerk in de komende maanden

Pinksteren

Naast de viering van Pinksteren via Live-stream.nl van onze eigen parochie met de inlogcode 66729168, is het ook mogelijk de live-stream te volgen van de Bethlehemkerk om 10:00 uur, zie website van de Bethelemkerk. In deze Oecumenische viering zal diaken Ton Schepens de zal predicatie verzorgen. Wij bidden dat de heilige Geest de eenheid bevordert onder de christenen en onder alle mensen van goede wil.

Opruimen

Er wordt veel opgeruimd. Bij de milieustraat is het druk. We staan er nauwelijks bij stil hoe belangrijk zo iets als een milieustraat is en het ophalen van ons afval. Chapeau voor degenen die dit werk voor ons doen. Terwijl veel bedrijven en faciliteiten gesloten werden, zijn zij gelukkig gewoon doorgegaan. Je moet er toch niet aan denken dat onze kliko’s twee maanden niet geleegd zouden worden.

Levensbeschouwing

Waarom bent u christen?

Het is bij mij begonnen op de dag na mijn geboorte toen ik gedoopt werd. Ik heb nog een foto waar mijn peettante mij vasthoudt boven het doopvont en mijn vader staat ernaast. Mijn moeder was niet bij de doop. Dat was toen omdat zij nog in het kraambed lag en ik meteen gedoopt werd. Tegenwoordig zijn kinderen ouder als zij gedoopt worden zodat de moeder er ook bij kan zijn.

Misboekjes en live uitzendingen rondom Pasen

   

zondag 3 mei

zondag 10 mei

 
    4e zondag van Pasen - code 24A7B236  5e zondag van Pasen - code 9F3B1AA9  
2e zondag na pasen 3e zondag na pasen 4e zondag na pasen  5e zondag na pasen   
         
Misboekje 2e zondag van Pasen Misboekje 3e zondag van Pasen Misboekje 4e zondag van Pasen  Misboekje 5e zondag van Pasen   

Live uitzendingen kerkdiensten

10 mei 
5e zondag van Pasen

17 mei
6e zondag van Pasen

24 mei
7e zondag van Pasen

31 mei
Pinksteren

 
code 9F3B1AA9 code B2DD8DF4 code 9665F1A9 code 66729168  
5e zondag na pasen 2e zondag na pasen 3e zondag na pasen 4e zondag na pasen   
Misboekje 5e zondag van Pasen         

Witte Do - code 71BDEF14

witte donderdag video

Goede Vrijdag - code 5AB56EE3

witte donderdag video

Paaswake - code A3875BE1

witte donderdag video

Zondag - 10.00 uur

witte donderdag video

1e en 2e Paasdag

1e 2e Paasdag 2020 [26]
         
Misboekje Witte Donderdag Misboekje Goede Vrjidag Misboekje Paaswake Lees meer  >>  Misboekje 1e en 2e Paaadag 

Volhouden

Met veel respect en bewondering sta ik tegenover de manier waarop de gemeenschap met de Coronacrisis omgaat. Er is veel reden om wanhopig te worden, maar alles wat er in beweging wordt gezet om de crisis in de hand te houden en te bedwingen, stemt hoopvol!

Informatie van de parochie Heilige Damiaan de Veuster tijdens het corona-virus

Met inachtneming van de maatregelen van het RIVM en de Bisschoppen van Nederland melden wij het volgende aangaande de Parochie Heilige Damiaan de Veuster:

Informatie van de parochie Heilige Damiaan de Veuster

De zondagsvieringen t/m Pinksteren zijn te volgen via liveuitzendingen.nl met de daarbij behorende inlogcode:
17 mei, zesde zondag van Pasen code B2DD8DF4
24 mei, zevende zondag van Pasen code 9665F1A9
31 mei, Pinksteren code 66729168

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten.

Een hart onder de riem

Tijdens de ingrijpende maatregelen vanwege het coronavirus, ziet het leven er heel anders uit. Het duurde een paar weken tot we in de gaten kregen hoe serieus deze pandemie te nemen is, anders dan een gewone griepgolf die eveneens voor heel wat moeilijkheden kan zorgen.

Belangrijk nieuwsbericht

De bisschoppen hebben besloten i.v.m. het Coronavirus en de adviezen van het RIVM, dat tot 31 maart geen reguliere weekendvieringen meer in de kerk plaatsvinden. 

Overweging Carnaval 

Prins Frans d’n Urste van de Kwietkedieten was z’n bril kwiet, kwaait of kwijd. We liepen naar de kerk en Prins Frans liep naar de bank waar hij de laatste keer gezeten had. Daar vond hij z’n bril. Met deze glazen kan hij weer helder en goed lezen en zien.

2019

Het Kind geboren in de Kerstnacht 

De tocht door de nacht is ten einde want het volk ziet een groot licht, een licht dat straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. De ster die we volgden heeft haar werk volbracht.

Kerstprogramma 2019

Luciakerk Mierlo-Hout

Dinsdag 24 december
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna.
17:00 uur Kerstviering m.m.v. Koor Les Fammes de Notre Dame

Eerste Heilige Communie 2020 Sint Lucia

Voor de informatie avond kunt u de communicant aanmelden.

Overweging bij Allerzielen 2019

Toen riep Jezus met luide stem: ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.’

Het is de vraag of een stervende nog met luide stem kan spreken. Sterven is het laatste stukje levensweg van een mens. Dat moeten we aanvaarden. Toch is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Jonge echtparen

Vanaf september is er een mogelijkheid voor jonge echtparen om een stukje verdieping met zijn tweeën te vinden. Het gaat om jullie persoonlijke relatie, en over jullie relatie, eventueel als gezin, met kerk en geloof.

Vredesconcert Helmonds Kamerkoor 

In deze septembermaand wordt ook in Helmond herdacht dat we 75 jaar bevrijd zijn. “Vrijheid vieren we samen”, staat er op de aankondiging van alle activiteiten te lezen.
Na de vrijheid in september 1944 hoopte iedereen op langdurige vrede. Vieren we de vrede ook samen?

In dankbaarheid en vertrouwen 

St. Lucia: Na ruim 27 jaar nam Pastoor John van de Laar, op zondag 3 februari afscheid van de Damiaanparochie.

Speech afscheid Deken John van de Laar

Zondag 3 februari 2019
Burgemeester Blanksma

Geachte aanwezigen, kerkbestuur, deken van de Laar en familie, (zussen en broer)

Drukke H. Mis en afscheidsreceptie pastoor John van de Laar

Het was in oktober van het afgelopen jaar al duidelijk: de bisschop heeft pastoor John van de Laar benoemd tot pastoor van de Sint Petrusparochie en daarom zou John van de Laar de Parochie Damiaan verlaten. Zondag 3 februari is er in de kerk tijdens de H. Mis, en aansluitend bij De Koning, afscheid genomen van Pastoor John van de Laar.

Veel dank!

Het vieren in de Lucia kerk in dankbaarheid en vertrouwen op 3 februari met zovéél mensen, de warme woorden van collega diaken Ton Schepens én van burgemeester Blanksma waren ontroerend mooi!

2018

Preek: oud en nieuw, 2018, Lucia kerk door pastoor John van de Laar

Waar blijft de tijd, wat gaat de tijd toch snel, tijd heelt alle wonden, zomaar een paar gezegdes rond het woord: tijd. Bij een jaarwisseling gaat het over de tijd die achter ons ligt en over de tijd die komen gaat.

Preek Kerstmis 2018

Beste medechristenen,
Wanneer je mensen mist in je leven door het heengaan van geliefden, als ziekte het leven bepaalt, wanneer een kind niet meer thuis komt, dan is het kerstfeest wellicht heel anders dan voorheen.

Kerstboodschap van onze bisschop

Kerstboodschap 2018

Ode aan de hoffelijkheid

Kerstmis is in onze huidige cultuur vooral een gezins- en familiefeest geworden. Een feest van geborgenheid, van geschenken geven en geschenken ontvangen. Een feest van goed eten en drinken.

Kerkbalans, 2019, “Geef voor je kerk.”

In januari 2019 zullen alle gezinshoofden van onze parochie Heilige Damiaan de Veuster een brief ontvangen waarin wij U vragen om de parochie te ondersteunen. Onder de naam Kerkbalans wordt landelijk aandacht gevraagd voor het samen dragen van de kerk in financiële zin.

“De boodschap van kerstmis is het hele jaar geldig”

Kerst is voor veel mensen het feest van samenzijn in een gezellige sfeer. In deze donkere tijd van het jaar verlangen we naar de terugkeer van het licht en halen we het licht in huis met kaarsen en kerstverlichting. In onze tijd van welvaart is het accent komen te liggen op uitbundigheid en luxe eten en drinken en lijkt de essentie van kerstmis naar de achtergrond te zijn gedrongen. Weten we nog wat de werkelijke betekenis van kerstmis is? Het Udens Weekblad praat erover met pastoor John van de Laar.

Uitnodiging

logo damiaan de veusterAfscheid als pastoor van de Parochie Heilige Damiaan de Veuster,
3 februari 2019, Mierlo-Hout.

 

 

logo sint petrus

Installatie als pastoor van de Parochie Sint Petrus,
24 februari 2019, Uden.

 

Uitnodiging

logo sint petrus

Installatie als pastoor van de Parochie Sint Petrus,
24 februari 2019, Uden.

 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Mc. 8, 27)

Uit de vraag die Jezus aan zijn leerlingen stelt, kan begrepen worden dat er meerdere varianten zijn waarop er naar iemand gekeken wordt, hoe iemand bekend staat. Wanneer ik als opvolger van John van de Laar pastoor in uw midden wordt, zult u zich mogelijk afvragen: wie is hij? Laat ik mezelf voorstellen door iets te vertellen over mijn persoonlijke geschiedenis, over de weg die ik in ons bisdom heb afgelegd, en ten slotte te vertellen hoe ik als pastoor te midden van u wil beginnen.

Kerstprogramma 2018

Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 15 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna viering met medewerking van de Mondharmonicaclub.

Vormsel namenlijst 2018

Wij feliciteren de vormelingen en hun ouders met het sacrament van het Vormsel wat we samen vierden in de Lucia kerk op 18 november 2018.

Bij het afscheid van pastoor van de Laar

Na vele jaren gaat pastoor van de Laar Helmond verlaten. Ik weet bijna zeker dat veel parochianen daar verdrietig om zijn. Dat is ook heel goed te begrijpen. Het zou bijna verdacht zijn als het anders was. Als mensen je bij je vertrek het kruis nageven, heb je immers iets niet goed gedaan.

Extra waarnemende benoeming

Pastoor John van de Laar benoemd tot waarnemend pastoor van de parochie Heilige Benedictus te Oss. De bisschop Mgr. De Korte heeft pastoor John van de Laar met ingang van 26 oktober 2018 benoemd tot waarnemend pastoor van de parochie Heilige Benedictus te Oss en omgeving. (Oss H. Hart, Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen, Teeffelen).

Allerzielen Luciakerk Helmond West

Met een kerkelijke viering (avondwake/uitvaart/dienst in het crematorium door de parochie) namen wij afscheid van: Doopnaam of roepnaam/achternaam/sterfdatum/leeftijd/B begraven/C crematie

Wintertijd

pausen tijd

klok

In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober moet  de klok weer worden verzet in verband met de wintertijd. Officiëel moet de klok om 03.00 uur een uur achteruit worden gezet naar 02.00 uur. Dat betekent dus een uur extra slaap deze nacht.

 

Door de wintertijd is het ’s morgens eerder licht en ’s avonds eerder donker. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

 

Tien priesters krijgen nieuwe benoeming

Bisschop Gerard de Korte is voornemens om per 1 februari 2019 tien priesters een nieuwe benoeming te geven in een andere parochie. De zes pastoors en vier kapelaans hebben gisteravond en vanmorgen in de vieringen in hun huidige parochies hun vertrek medegedeeld. Ook hebben zij de naam van hun opvolger bekendgemaakt.

Mededeling in de kerken aan het einde van de vieringen

Mierlo-Hout, oktober 2018.

Beste mensen,
Na de mededeling in de kerken aan het einde van de vieringen in onze Damiaan parochie wil ik middels deze brief mijn hart tot u laten spreken.
Wanneer het 1 februari 2019 wordt mag ik maar liefst 27 jaar en 7 maanden uw pastor zijn in ons mooie Mierlo-Hout én Helmond. Daarvan precies 19 jaar ook als deken. Dit is echt ongekend lang. Waar blijft de tijd!

Voorbereiding Eerste Heilige Communie in de St. Trudokerk

In de St Trudokerk is de jaarlijkse Eerste Heilige communie altijd een groot feest. Dit jaar doen de leerlingen van groep 4 van de St Trudoschool, de OBS De Lindt en de OBS Wilhelmina gezamelijk de voorbereidingen voor deze grote dag.

SchuldHulpMaatje Helmond in de versnelling

De stand van zaken:

  • De eerste vrijwilligers in Helmond zijn opgeleid tot gecertificeerde SchuldHulpMaatjes.
  • Het Kansfonds heeft een subsidie toegekend aan SchuldHulpMaatje Helmond.
  • ANBI status is aangevraagd bij de Belastingdienst
  • Lidmaatschap van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje is een feit.
  • Op korte termijn wordt gesproken met wethouder van Sociale Zaken, Armoedebeleid en Stedelijk BeheerErik de Vries over onze mogelijke bijdragen aan de schuldhulpverlening in Helmond 
  • Daarmee is SchuldHulpMaatje Helmond nu echt aan de gang. 

Preek te Lourdes

vrijdag 7 september door pastoor van de Laar.

Bij deze lezingen:

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk: "Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel, bind ze als een teken op uw hand en draag ze als een band om uw voorhoofd. Zo stel ik u heden zegen voor en vloek: zegen als gij gehoor­zaamt aan de geboden van de Heer, die ik u heden geef; vloek als gij aan zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u heden voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen, die gij niet kent."

Trouw blijven in moeilijke tijden

September 2018

Broeders en zusters,

De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. 

Op bezoek in Mierlo-Hout

Na H. Mis van 10.15 uur op 5 augustus in de sacristie: van links naar rechts: Marjo Minten, (lectrice) John van de Laar, (pastoor) Father Ambrose uit Oeganda op bezoek in Mierlo-Hout.

Vakantie: bedevaart en vertier

Recent mocht ik, in zéér goed gezelschap van collega’s, vakantie vieren en tevens twee maal een bedevaart meemaken. Allereerst een drietal dagen in Echternach en Trier. Echternach, de plaats waar Sint Willibrord rust en vereerd wordt, Willibrord is de patroon van onze Nederlandse kerkprovincie.

Stichting SchuldHulp

SchuldHulpMaatjeSchuldHulpMaatje Helmond is een initiatief van 3 Helmondse kerken. Op initiatief van de RK Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster, de RK Parochie Heilige Lambertus en de Protestantse Gemeente is op 5 september 2017 in Helmond de Stichting SchuldHulp opgericht.

Geïnspireerd door christelijke normen en waarden heeft de stichting als doel het duurzaam voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren.

Preek 14 en 15 juli 2018, J. v.d. Laar

Vrijdag begon de Kermis (hier) in Uden. Dit trok mijn aandacht omdat ik daar was, vanwege mijn extra werkzaamheden. En het deed mij denken aan; het verblijf in de revalidatie (aldaar), nu 2 jaar, geleden.

Gaat U mee naar het leven van Pater Damiaan, de grootste Belg allertijden?

Onze parochie, opgericht in januari 2010, is toegewijd en vernoemd naar pater Damiaan de Veuster, heilig verklaard in 2009. Hij gaf zijn leven voor de Lepralijders. Werd één met hen door zijn inzet en daadwerkelijke zorgen voor hen die leden. Uiteindelijk stierf hijzelf op jonge leeftijd aan dezelfde ziekte. Het leven van pater Damiaan is heel treffend in beeld gebracht in zijn geboortehuis in Tremelo.

Zielsgelukkig!

In het pastoraat kom ik bijzondere mensen tegen. Een ieder is immers uniek en daarmee bijzonder. Rond een doop, eerste communie of vormsel is er vaak vreugde en dankbaarheid omwille van het vieren van het sacrament.

Vakantie

Over 100 en 1 dingen kunnen we ons druk maken: het werk, het gezin, de economie, de politiek, de situatie in de wereld. Het evangelie houdt ons in deze tijd de zin voor van Jezus: “Komt allen naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.”

Jaarplanning Parochie - school 2018 - 2019 

Rond de Sint Lucia Toren

Jaarplanning Parochie - school 2020 - 2021

Rond de Sint Lucia Toren

Moederdag voor eeuwig

Zo eenmaal in het jaar
dat was toch veel te weinig
een goede moeder 
was ze elke dag.
Haar koesterende handen
nooit aflatend bezig 
haar zachte blik
vertolkte het liefdeshart.

Eerste communicanten Lucia kerk gevierd op 15 en 22 apil 2018. Van harte Proficiat aan de kinderen en de ouders!

Sophie Kusters, Qiun Kivits, Rabi Fernandez Ventin, Rosa Ricart Rijkers, Amy Grinwis, Yesper Moris, Bo Koppelmans, Sander van den Reek, Suus Slegers, Hailey van Dijk, Luuk van Oijen, Tim Michielsen, Fenne van Aerle, Djailey Keunen, David Roemburg, Imme Canters, Femke Seevens, Feline de Smit, Romen Janssens,

Programma Goede week en Pasen 2018 Sint Trudokerk

Zondag 25 maart Palmzondag 10.30 uur. Palmpaasviering met kinderen met palmpaasstokken m.m.v. Femmes de Notre Dame
Donderdag 29 maart Witte Donderdag 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Trudokoor
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag 15.00 uur (Er is geen avonddienst)
Zaterdag 31 maart Paaszaterdag 19.00 uur m.m.v. Mariakoor
Zondag 1 april 1e Paasdag 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Femmes de Notre Dame
Maandag 2 april 2e Paasdag 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Het Gregoriaans Koor

 

 

Programma Goede Week en Pasen 2018

Alphonsuskapel

Donderdag 22 maart 19.00 uur Boeteviering ter voorbereiding op Pasen 
Donderdag 29 maart 17.00 uur  Witte donderdagviering 
Goede Vrijdag 30 maart 19.00 uur  Goede Vrijdagviering 

Het wordt toch weer licht...

Wanneer mensen aan mij vragen: hoe gaat het? Is mijn antwoord steevast: goed! En dat is het dan.

Lucia Kerk kroniek 3

Dopelingen

Ivory Manuel
Luca Verberne
Kay Lipscomb
Sem van de Mortel
Lailana Vincent
Melissa Vincent
Lorena Leenders
Keyano van Esch
Jesslynn Ooms
Cas de Bont
Ezra Akkers
Marielle van Schijndel
Jayson van der Putten.

Voorbereiding en viering van de Eerste Communie in 2018 voor de Sint Lucia kerk Mierlo-Hout

Informatie-avond

Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 1 februari 2018 om 20.00 uur.
Tot hoelang? Ongeveer 20.45 uur.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit groep 4.

Lezing 'Toekomst van de kerk' door mgr. de Korte

mgr de korte

Op maandagavond 19 februari, om 19.30 uur zal mgr. de Korte in het parochiecentrum in Uden een lezing geven met als titel 'de toekomst van de kerk'. Eerder gaf hij deze lezing al op andere plekken in het bisdom, zoals in Nijmegen.  Iedereen is van harte welkom

Veel dank!

Niets vermoedend begon ik aan zondag 7 januari 2018. Ik kende mijn programma van die dag; de hoogmis in onze mooie St. Lucia kerk die tijdens de mis zo mooi zonnig werd verlicht en bezongen door ons kerkkoor.

2017

Preek Kerstmis 2017

Ik geloof niet meer in God, maar…ik mis Hem wel.
Deze uitspraak trof mij, recent, van iemand die behoorlijk door het leven getekend is, vanwege verlieservaringen en ziekte. Ik geloof niet meer in God, maar….ik mis Hem wel. Wanneer mensen getroffen worden door een ongeluk, ziekte, dood, of; verlies van een relatie, van bestaanszekerheid, kan ik me die Gods Vraag best wel voorstellen. Het vraagt nooit om een oordeel, maar om barmhartig luisteren.

Kerstgedachte, Wees voorzichtig met de beeldjes, wees voorzichtig met elkaar!

In een grote doos met houtwol, werden bij ons thuis op zolder de beeldjes van onze kerststal bewaard. “Voorzichtig”, zei ons mam, als we vlak voor Kerstmis de beeldjes uit het vergeelde krantenpapier haalden, “voorzichtig, want de meesten hebben al veel geleden. Die zijn al eens te hardhandig in of uitgepakt”.

Benoeming parochiebestuur Damiaan de Veuster

Per 1 januari 2018 heeft de vicaris generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch benoemd tot lid van het parochiebestuur:
Mevrouw H.M.G. van Bree-Derks.

Kerstprogramma 2017

Rond de Luciatoren

Zaterdag 16 december
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna viering m.m.v. de Mondharmonicaclub.
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Kerstviering m.m.v. Scouting Mierlo-Hout.

In Memoriam J.C.J.M. van den Heuvel

​Op 27 november 2017 is te Bakel overleden de zeereerwaarde heer Johannes Christianus Josephus Maria van den Heuvel, emeritus godsdienstleraar te Helmond.

Preek: Christus Koning, zaterdag 25 november 17.00u en 19.00u.

Afgelopen week keek ik met bijzondere belangstelling naar het programma: nachtzuster, een reportage over het reilen en zeilen in een ziekenhuis gedurende de nacht.

Wij feliciteren de vormelingen van de Trudo kerk en de Lucia kerk

Allerzielen

Huil niet
De dood is niets.
Ik ben slechts naar de andere kant.

Tijden veranderen, de tijden zijn we zelf!

Met ingang van 1 september aanstaande mag ik waarnemend pastoor zijn van de Petrus parochie in Uden. Dit in combinatie met de Damiaan parochie en het dekenaat Asten-Helmond. Het vraagt de nodige planning, waarbij het gezegde telt: 'regeren is vooruitzien'. Onze bisschop Mgr. de Korte heeft mij hiervoor, in het voorjaar, al gevraagd.

Een mededeling van persoonlijke aard van uw pastoor

Naast mijn BLIJVEND pastoor en deken zijn HIER in Helmond heeft onze bisschop mgr. de Korte mij gevraagd een extra benoeming per 1 september a.s. te aanvaarden als WAARNEMEND pastoor van de Petrus parochie in Uden, omgeven door nog vijf parochiekernen: Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel, Zeeland.

Preek Hemelvaart 2017

Wanneer in het leven de zon hoog aan de hemel staat, met een zachte bries in de rug, wanneer alles voor de wind gaat, is het leven en het geloven vaak niet zo moeilijk.
Op Facebook en andere sociale media doen mensen zich vaak voor alsof ze verkeren in de gelukkigste situatie ooit; enige show ontbreekt dan niet. Mensen willen immers altijd en overal gelukkig zijn. Een hemel op aarde.

Friezenkerk Rome - speciaal gebed

Deze foto is genomen in de Friezenkerk in Rome. De voorgangers zijn: mgr. Hurkmans, pastoor v.d. Laar en diaken Ton Schepens.

Tijdens deze eucharistieviering hebben we speciaal gebeden voor Stuart Allen, jaargetijde, de ouders van de pastoor: de heer en mevrouw Van de Laar-v.d. Ven, en voor alle parochianen die ons gebed nodig hebben.

28 april 2016 - 28 april 2017: God dank mogen wij geloven in het (eeuwig) leven!
God dank, want het leven is een gave, geloof kijkt juist daarom naar boven.

Deken John van de Laar uit Helmond raakte zwaargewond bij een auto-ongeluk. Zijn vriend overleed aan de gevolgen hiervan. Het geloof heeft geen deuk opgelopen. Integendeel.

Preek van Pasen, gehouden in de Lucia kerk op 15 en 16 april 2017

Durft U te geloven bij tegenwind? Durft U vertrouwen in tijden van verdriet?

Er overlijden dagelijks vele mensen, slachtoffers van ziektes, honger, oorlog, ongelukken en aanslagen! Maar... het raakt ons nooit zo; als wanneer het iemand betreft die ons zeer na staat. Hoe dichterbij het komt, hoe meer het ons innerlijk beroert.

Overweging bij Pasen 2017

Pasen vieren, geloven met de wind in de rug is niet zo moeilijk. Maar die wind kan ook weleens keren.
Zo ook wanneer geliefde mensen sterven, in onze families, vrienden en kennissenkring, dan kan dat zeer heftig zijn en veel verdriet en rouw met zich meebrengen. Ik weet daar inmiddels wel wat van.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster