logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Diaconie / Caritas

Het werkveld diaconie is, hoewel het lange tijd te weinig aandacht heeft gekregen, een van de belangrijkste schakels in ons geloof. Bij diaconie wordt gehoor gegeven aan Gods roepstem om dienstbaar te zijn aan de naaste. Met andere woorden: diaconie is de aanwezigheid van de kerk (als levende geloofsgemeenschap) voor kansarme en buitengesloten mensen; voor mensen in nood.

Zo willen wij als parochie dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan de concrete noden en solidariteit te praktiseren met die mensen die dat nodig hebben. Daardoor willen wij bijdragen aan meer sociale gerechtigheid in onze wereld.

Hulp aan noodlijdenden én de oorzaken aan de kaak stellen. Er zijn allerlei manieren waarop de parochie en de geloofsgemeenschappen solidair kunnen  zijn met mensen in nood en het hoofd bieden aan armoede en onrecht, dichtbij en veraf. Niet alleen de individuele hulp en hulp aan bepaalde groepen, maar ook het aan de kaak stellen van structurele oorzaken van armoede behoort tot het werkgebied van de diaconie/caritas, Daarom is onze parochie niet alleen maar diaconaal present bij individuen en groepen, maar ook bij vele organisaties en overlegsituaties waar de leefbaarheid van onze samenleving (mee) vorm wordt gegeven.

In de komende periode zullen wij bijzondere aandacht schenken aan de diaconie/caritas, naast de blijvende aandacht die nu al geschonken wordt.
Enkele willen wij noemen, zonder uitputtend te zijn:

  • soepbus
  • mov
  • armoedeplatform
  • wijkteam
  • kerstpakketten

Damiaan in Aktie

Nauw aan de kerk verbonden is er een fonds ‘Damiaan in Aktie’. Doneren mag altijd op rekeningnummer NL84 RABO 0320 2737 25 t.n.v. PCI Damiaan in Aktie.
Wij hebben de ANBI-status.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster