logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Huwelijk & relatie

huwelijk en relatie

Trouwen met gods zegen

Proficiat met jullie voornemen om het huwelijk kerkelijk te laten inzegenen.
Wij vertrouwen erop dat deze kerkelijke viering een mooi en gelovig begin zal zijn van een vreugdevolle dag en een gelukkige toekomst.
De komende tijd zal zeker heel wat voorbereiding van jullie vragen om de grote dag zelf goed te laten verlopen. Heel wat zaken zullen hun beslag moeten krijgen.
Daartoe behoort ook de voorbereiding van de viering van de kerkelijke huwelijkssluiting.
Dit gebeurt uiteraard in de persoonlijke gesprekken die jullie met de priester of de diaken hebben.

Aanmelding huwelijksdatum

De kernmomenten in het leven van gelovige christenen (sacramenten) worden gevierd binnen de eigen parochiegemeenschap. Voor deelname aan de voorbereiding op deze sacramenten – en ook de viering zelf – dient men binnen onze parochiegrens te wonen; ofwel er minimaal één jaar ingeschreven te staan als voorkeur-parochiaan; ofwel in een parochiële werkgroep te zitten ofwel een aantoonbare band met de kerk te hebben. Wij vragen jullie het aanstaande huwelijk tijdig aan te melden bij het parochiesecretariaat, zie contactgegevens.

Afspraak met de voorganger

Het is van belang dat jullie minstens drie maanden vóór de huwelijksdatum zelf contact opnemen met de priester/diaken die jullie huwelijk inzegent. Met hem maken jullie dan een afspraak voor het huwelijksgesprek.
Dit gesprek is natuurlijk met jullie beiden. Maar het zou ook goed mogelijk kunnen zijn dat je in een persoonlijk gesprek - onder vier ogen - enkele dingen wil toelichten, vragen of uitspreken. Dit is uiteraard altijd mogelijk.

Wat is nodig bij het persoonlijke huwelijksgesprek

Om het persoonlijke huwelijksgesprek zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is het nodig dat jullie over een recent doopbewijs beschikken (niet ouder dan drie maanden). Dit kunnen jullie aanvragen bij de parochie waarin je gedoopt bent. Wanneer je in onze parochie gedoopt bent hoef je dit doopbewijs niet aan te vragen. We kunnen de benodigde informatie dan ter plekke uit het doopboek halen. Indien één van de partners niet rooms-katholiek is of al eerder kerkelijk gehuwd geweest is, dienen jullie zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

De teksten van de huwelijksviering

In de regel vindt de huwelijkssluiting tussen twee gedoopten plaats binnen de viering van de eucharistie. Hoewel de sacramenten van het huwelijk en de eucharistie sterk met elkaar verbonden zijn, is het nooit vanzelfsprekend en ook nooit een verplichting. Daarom kiezen steeds meer mensen - in samenspraak met de priester of diaken - om een huwelijksviering zonder eucharistie te vieren. Soms hebben ouders of grootouders wel moeite met een huwelijk zonder communie. Maar dan moeten we maar zo bedenken: niet de familie trouwt, maar jullie. Voor wie wel een duidelijke band met de parochiegemeenschap heeft, en regelmatig de heilige communie ontvangen, is het natuurlijk heel mooi en goed om bij een huwelijksviering de eucharistie te vieren.

Vieringen die een echt oecumenisch karakter hebben, zijn nooit een eucharistieviering. Datzelfde geldt voor huwelijken tussen een katholiek-gedoopte en iemand die helemaal niet gedoopt is. Dit wordt in overleg met de priester/diaken besproken.

Voor het samenstellen van de liturgische viering is een map met zeer vele tekstsuggesties beschikbaar. Op aanvraag wordt deze map aan jullie doorgemaild. Deze map kan gemakkelijk zijn bij het vlot en correct samenstellen van een liturgieboekje. Tijdig en voorafgaand overleg met de priester/diaken kan vergeefs werk of teleurstellingen voorkomen.
Derhalve, laat je boekje voordat het gedrukt wordt, eerst aan de priester/diaken zien.

Enkele dagen voor de huwelijksviering kunnen jullie de vervaardigde tekstboekjes op het parochiecentrum afleveren, zodat de koster ze tijdig in de kerk kan neerleggen. Zorg ervoor dat jullie enkele exemplaren van het kerkboekje na de dienst meenemen om te bewaren. Mochten jullie ideeën hebben die afwijken van de gebruikelijke vieringen bespreek dan tijdig met de priester/diaken of jullie idee mogelijk is. Jullie zullen begrijpen dat het gebruik van dieren en andere creatieve ideeën rondom het huwelijk in de kerk niet zijn toegestaan.

Muzikale verzorging

Jullie zorgen zelf voor verantwoorde muziek. Wat betreft het eventueel “afstemmen en inzingen” doen jullie er goed aan de musici te informeren dat er drie kwartier voor de dienst een koster aanwezig is.

De bloemversiering

In de kerk staan, buiten de vastentijd en de adventstijd, altijd bloemen. Wanneer jullie een uitgebreidere versiering wensen, dan dienen jullie hiervoor zelf zorg te dragen. Het is gebruikelijk dat de bloemarrangementen na de huwelijksviering in de kerk achter blijven! De gemaakte kosten voor de extra bloemversiering zijn uiteraard voor jullie eigen rekening.

De trouwkaars

Als huwelijksgeschenk ontvangen jullie van de parochie een trouwkaars. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk om een eigen trouwkaars mee te brengen.

Misdienaars

In onze parochie beschikken wij helaas niet over misdienaars voor een huwelijksviering. Daarom zijn misdienaars uit eigen familie- of vriendenkring van harte welkom. Willen jullie dit dan tijdig aan de priester/diaken doorgeven, zodat zij ook met hem een afspraak kunnen maken om hun taken tijdens de viering te bespreken.

Om attent op te zijn

Wees attent op de aanwezigheid van kinderen en maak eventueel – als dit mogelijk is - hierover met de betreffende ouders nadere afspraken.
Foto- en videocamera’s kunnen vanzelfsprekend gebruikt worden; het getuigt van respect voor de viering als dit niet te opvallend gebeurt.

Als de viering ten einde is

Als de huwelijksviering ten einde is, is het heel fijn om buiten de eerste spontane felicitaties in ontvangst te nemen. Wij willen jullie vragen om de ceremoniemeester en /of de familieleden in te lichten dat er geen rijst, bloemblaadjes of confetti gestrooid mag worden i.v.m. de overlast. Probeer iets creatiefs te bedenken om uiting te geven aan de feestvreugde. Bijvoorbeeld bellen blazen.

De geldelijke bijdrage

Tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Jullie vinden ze op onze website. Vóór de huwelijksdag dienen jullie dit bedrag te voldoen.
Mocht een priester/diaken die niet werkzaam is in onze parochie in jullie huwelijksviering voorgaan, dan zorgen jullie voor zijn vergoeding.
De collecte is altijd bestemd voor de parochie. Omdat dit een liturgische handeling is, is het niet mogelijk om deze af te kopen.

Huwelijksafkondiging

Tijdens de weekendviering in de kerk waar jullie gaan trouwen - voorafgaand aan jullie huwelijksdag - zal er tijdens de voorbede voor jullie gebeden worden. Wij stellen het op prijs als jullie - samen met de aanwezige geloofsgemeenschap – tijdens de weekendviering komen bidden voor het welslagen van jullie huwelijksdag en huwelijksleven.

Tot slot

Met deze folder hopen wij jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten jullie meer vragen hebben, dan kunnen jullie natuurlijk altijd hierover met ons contact opnemen.
Graag wensen wij jullie een mooie en vreugdevolle tijd toe als voorbereiding op jullie huwelijk en een gelukkig leven onder gods zegen!

Graag contact opnemen met pastoor Scheepers: 0492-522930 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster