logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Pastorale ondersteuning

pastorale ondersteuning 2Het liefst zouden wij iede¬een persoonlijk kennen; lief en leed met u delen. Zoveel wij kunnen zullen we dat ook doen. Daarvoor zijn we ook priester, diaken of pastoraal werker geworden en daartoe heeft de bisschop ons hier benoemd. Maar de huidige omstandigheden vragen daarbij een extra inspanning van u als parochiaan. Vroeger kende de pastoor iedereen, wist hij alles en kon hij meteen op alles reageren. Met de huidige schaalvergroting is dat onmogelijk.
Daarom willen wij u vragen om ook zelf aan de bel te trekken als u behoefte heeft aan pastorale ondersteuning. We willen er écht voor u zijn.
Aarzel dus niet om een beroep op ons te doen.

Het pastoraal team


© SiteTurn | Damiaan de Veuster