logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Je kindje laten dopen?

PROFICIAT!! Je bent net vader of moeder geworden en als kersverse ouder ben je trots op je kindje. Negen maanden hebben jullie je voorbereid op de komst van dit kleine wonder. Nu ligt het in je armen, klein, lief en volledig afhankelijk van jullie zorgen. Een kind opvoeden is niet eenvoudig. Het is méér dan zorgen voor voldoende eten en kleding.

Je wilt ook graag dat jouw kind gelukkig wordt, dat hem of haar allerlei ongelukken bespaard blijven. Je wilt graag dat God mee een oogje in het zeil houdt. Je wilt ook dat jouw kindje Jezus leert kennen; dat deze nieuwe mens opgenomen wordt in de grote gemeenschap van christenen, waartoe je zelf ook behoort.

Het doopsel is in onze samenleving niet (meer) vanzelfsprekend. Het is een bewuste stap met gelovige gevolgen. Het is immers kiezen voor Christus en zijn geloofsgemeenschap. Het is kiezen voor God èn voor zijn Kerk.

Wat is het Heilig doopsel?

Met het doopsel, het sacrament van het geloof, zet de christen de eerste stap op zijn weg met Jezus. Het brengt een persoonlijke band met Christus tot stand: Hij wil er altijd voor de dopeling zijn; meer nog: Hij laat hem of haar delen in het eeuwig leven.

Geloven gaat nooit helemaal alleen, maar in verbondenheid met een geloofsgemeenschap, met de parochiegemeenschap. Dopen betekent opgenomen worden in die gemeenschap van gelovigen, opgenomen worden in de Kerk.

Kiezen voor de Kerk betekent kiezen voor een ‘nieuw’ leven als christen, met een duidelijke identiteit, in relatie met Jezus Christus en met alle katholieken over de hele wereld.

Op weg naar het doopsel; stap voor stap

Stap 1: Aanmelding

U meldt zich aan bij het secretariaat; Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond. Telefoon: 0492-523147. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Er wordt een doopdatum afgesproken en deze wordt schriftelijk bevestigd. 

De kernmomenten in het leven van gelovige christenen (Sacramenten) worden gevierd binnen de eigen parochiegemeenschap. 
De voorbereiding op deze Sacramenten – en ook de viering zelf – staan daarom alleen open voor de parochianen van de Damiaanparochie (postcode 5706, 5707 en 5708). 
Voor deelname is het dus gewenst dat men binnen de parochiegrenzen woont, ofwel elders woont, maar minimaal één jaar ingeschreven staat als voorkeurparochiaan in onze parochie en meedoet aan de jaarlijkse Kerkbijdrage. 
Er wordt gedoopt op volgorde van aanname.

Stap 2: Catechese

Vind je het fijn om de diaken/pastoraal medewerker van te voren nog te ontmoeten; dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Maken jullie hiervoor dan zelf een afspraak via telefoon of e-mail?

Stap 3: Eucharistieviering

In het weekend voorafgaand aan de doopviering wordt u, samen met de peetouders, uitgenodigd voor een eucharistieviering in de parochiekerk waarin speciaal voor uw kind wordt gebeden. Hier ontmoet u de vierende kerk.

Stap 4: viering van de doop

Een week later volgt het doopsel, waarin uw kind wordt opgenomen in de Rooms-katholieke Kerk. Elke kerk heeft zijn eigen doopzondag(en). Uw kind wordt in een individuele viering gedoopt. In elke doopviering wordt dus doorgaans maar één kind (of meer kinderen uit één gezin) gedoopt. Dat geeft de voorganger de mogelijkheid om voldoende aandacht te besteden aan uw gezin. Wilt u met familie of vrienden uw kinderen gezamenlijk laten dopen, dan kan dit uiteraard ook.

In onze parochie wordt gedoopt aan de hand van een boekje dat door de diaken/pastoraal medewerker wordt aangereikt. Ook is het mogelijk om een eigen boekje samen te stellen. De diaken/pastoraal medewerker reikt hiervoor de teksten aan. Laat het boekje wel altijd even lezen door de diaken/pastoraal medewerker zodat deze jou kan vertellen of alle handelingen en symbolen goed aan bod komen. Het traject is daarmee afgerond, maar in feite begint dan pas de echte weg met de Heer. Een weg van God liefhebben en de naaste liefhebben. In die zin is het doopsel een gave (van God) en een opgave (een levensopdracht).

Peetouders

Peetouders, helpen, in voorkomende gevallen, met de geloofsopvoeding van de dopeling. Om dit te kunnen doen, moeten peetouders minimaal zestien jaar zijn en katholiek gedoopt. Er is ten minste één peter en/of meter nodig.

Van praktische aard

Als u het trouwboekje meeneemt, kunt u na de viering het doopsel laten inschrijven. Een doopkaars ontvangt u van de parochie; tenzij u een eigen doopkaars heeft. De doopbijdrage is € 75,00 (tarief van 2023).

Hoe verder?

Als het kindje gedoopt is, ben je met het geloof niet klaar. Integendeel, nu begint het pas! Als ouders ben je er nu verantwoordelijk voor dat je kindje stap voor stap verder geleid wordt om een goed mens, een betrokken christen te worden. Uiteindelijk zal het immers zelfstandig voor het geloof van het doopsel moeten kiezen en het in zijn of haar eigen leven waar moeten maken.

Als ouders staan jullie in deze opvoeding niet alleen. Het kind heeft zowel vóór als na het doopsel recht op de genegenheid en steun van de gehele kerkgemeenschap. Op veel plaatsen komen jonge ouders daarom ook ná het doopsel van hun kind nog eens bij elkaar: wat heeft het ons gedaan? Hoe gaan we verder? Hoe houden we dat lichtje van het geloof in ons gezin brandend?

Het is weer een vraag naar de eigen geloofsbeleving van de ouders! Zij kunnen aan hun kinderen voorleven wie Jezus Christus in het dagelijks leven voor hen is, wat het betekent om deel uit te maken van de grote gemeenschap van gelovigen. Er zijn allerlei hulpmiddelen beschikbaar zoals kinderbijbels, geloofskoffertjes en gebedenboekjes.

U kunt de doopfolder hier downloaden 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster