logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Het Heilig Vormsel - aanmelden niet meer mogelijk

Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven.

Wanneer iemand als klein kind gedoopt werd, kan het sacrament van het Vormsel gezien worden als de (her)bevestiging van de doop. De dopeling is intussen opgegroeid tot een leeftijd waarop hij voor zichzelf kan spreken en zelf verantwoordelijkheid op zich gaat nemen. De vormeling zegt als het ware ‘ja' tegen de weg waarop zijn ouders hem hebben geplaatst.

In onze parochie wordt het vormsel  voorbereid in gastgezinnen en middels vieringen in de kerk. Een startavond geeft alle nodige informatie aan vormelingen en ouder(s). We vieren het vormsel in deze kerk in het najaar.

Het project dat wij gebruiken heet IN VUUR EN VLAM wat kan verwijzen naar het enthousiasme van jeugd en wat verwijst naar de heilige Geest die als vuur over de leerlingen komt.

Het is niet meer mogelijk je aan te melden. Wij hebben het maximaal aantal vormelingen dat we dit jaar aankunnen bereikt i.v.m. kerkruimte tijdens Corona.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster