logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Nieuws uit de parochie

Klassieke zang

Op 1e Pinksterdag, zondag 23 mei 2021 zal in de Luciakerk te Mierlo-Hout de Hoogmis om 09.30 uur worden opgeluisterd door sopraan Rianne Wilbers. Zij is cum laude afgestudeerd en brengt klassieke zang met vocaal meesterwerk en veel uitdrukking.

De Pinksteruitdaging

Pinksterfeest

Pinksteren is het feest van de heilige Geest. We kunnen deze Geest niet zien, maar Hij is er wel. Net zoals je de wind niet kunt zien, maar je de blaadjes wel ziet bewegen aan de boom als de wind waait. Net zoals je je adem niet ziet, maar wel voelt als je je hand voor je neus en mond houdt.

Mariakapelletjes

Al fietsend door het Brabantse land, zie ik ze met enige regelmaat: Mariakapelletjes. Gebouwd op een kruising van wegen of langs een fietspad. Het staat er vaak al vele jaren, maar ook nu nog worden ze gebouwd door gilden of buurtschappen.

Open Huis van het Sint-Janscentrum

Maandenlang waren de deuren van het Sint-Janscentrum gesloten voor studenten en groepen van buiten. Het onderwijs van het Sint-Bonifatiusinstituut ging weliswaar online door, maar het was stil met alleen de seminariegemeenschap in huis.

De rode Paus en onze missionaire opdracht

De meeste mensen houden van orde en helderheid. Dat geldt ook voor de beoordeling van medemensen. De een is conservatief en de ander progressief.

Lees meer...


© SiteTurn | Damiaan de Veuster