logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Nieuws uit de parochie

Jongerenweekend op Ameland

Samen een weekend op een eiland, strand en zee op loopafstand, cathechese van de bisschoppen, euncharistievieringen en een avond van barmhartigheid en nog veell meer... 

De hartelijke groeten van Pastor Jo van Kessel

Beste mensen, namens Pastor Jo van Kessel wil ik jullie allemaal hartelijke groeten vanuit Huize Glorieux in Eindhoven.

Afscheid diaken René de Weerd

Tijdens een informeel en gezellig samenzijn is afscheid genomen van diaken René de Weerd die een benoeming aanvaard heeft in de Mariaparochie van Den Bosch. 

Vertrek diaken de Weerd

Sinds 1 november 2020 is diaken René de Weerd werkzaam in de Parochie Heilige Damiaan de Veuster te Helmond. In de afgelopen acht maanden heeft hij zijn opdracht, in samenwerking met team en bestuur, met grote toewijding en inzet verricht. Daarvoor zijn we diaken De Weerd dankbaar.

Informatieavonden Eerste Communie en Vormsel

Eerste Communie 2022

Heeft u een kind dat in het schooljaar 2021-2022 in groep 4 van de basisschool zit en wilt u graag dat hij/ zij zijn/haar Eerste Communie ontvangt?


© SiteTurn | Damiaan de Veuster