logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Parochie Heilige Damiaan de Veuster 

postcodegebieden helmond2Bij het samengaan van de voormalige Sint Luciaparochie / Goddelijke Voorzienigheid - Sint Anna en de St.Trudoparochie en de Parochie van Maria ten Hemelopneming, is de naam van de nieuwe parochie: Parochie Heilige Damiaan de Veuster. Genoemd naar Pater Damiaan de Veuster die op 11 oktober 2009 in Rome Heilig is verklaard. 

Pater Damiaan zette zich, vanuit zijn christelijk geloof en met veel naastenliefde, onvermoeibaar in voor de verstoten melaatsen in Molokaï, één van de eilanden van Hawaii. Pater Damiaan was van de congregatie van de Paters van de Heilige Harten en belg van geboorte.

Pater Damiaan zorgde ervoor dat de melaatsen een meer menswaardig leven konden leven. Ook was Damiaan voor vele een grote inspiratiebron, die zich inzetten voor mensen die vanwege hun ziekte uitgesloten worden.

Ook voor onze parochie is Pater Damiaan  een grote inspiratiebron. Wij willen als parochie een open en gastvrije parochie zijn waar plaats is voor iedereen en waarin we bijzonder omzien naar hen die het minder hebben en onze zorg nodig hebben. Zowel in onze eigen parochie en elders in de wereld.

Voor verdere informatie over Pater Damiaan verwijzen wij u graag naar:      

Gebed tot Pater Damiaan

God onze Vader,
Gij schenkt ons een nieuwe heilige, 
iemand van bij ons, 
Pater Damiaan.
Wij danken U met heel ons hart. 
In hem is uw Zoon Jezus 
opnieuw 'al weldoende rondgegaan' 
tussen de armen en de verworpenen. 

Geef ons meer geloof 
om ook het verborgen lijden te kunnen zien
en te helpen wie vaak vergeten wordt.
Leer ons hopen 'tegen alle hoop in,
en schenk ons vertrouwen
ook bij uitzichtloze situaties. 

Maar leer ons bovenal te beminnen
zoals Damiaan,
die zelf niet heeft geaarzeld
om melaatse onder de melaatsen te worden,
één van hen.
Maak ons door uw genade zoals hij,
heldhaftig en heilig
in uw dienst
en in dienst van de mensen,
de armen en verworpenen eerst. 

Door Jezus Christus ons Heer, Amen.
Heilige Pater Damiaan, bid voor ons.

 

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster