logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Geschiedenis

De Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster  (Pater Damiaan - Wikipedia) is opgericht op 01 januari 2010, toen de parochies van Sint Lucia te Mierlo-Hout, Sint Trudo-Onze Lieve Vrouw te Stiphout en de Goddelijke Voorzienigheid-St. Anna in Helmond-West werden samengevoegd.

St. Luciakerk te Mierlo HoutMierlo-Hout  -  Sint Luciakerk

De Sint Luciakerk in Mierlo-Hout is een neogotische kerk uit 1897 en is toegewijd aan Lucia van Syracuse (Lucia van Syracuse - Wikipedia). De aanbesteding tot de bouw van de kerk vond plaats op 9 mei 1895. De opdracht voor de bouw werd gegund aan de laagste inschrijver G. Mestrum uit Venlo voor ongeveer 30.000,- gulden. In oktober 1895 werd begonnen met het leggen van de fundamenten en met de eigenlijke bouw werd gestart in april 1896. 

De architect was de in die tijd bekende kerkenbouwer Caspar Franssen uit Roermond, (Caspar Franssen - Wikipedia)  die voor de bouw van de kerk in Brussel in 1897 een gouden medaille 'voor de mooiste dorpskerk'  kreeg. De kerk werd op 1 mei 1897 opgeleverd en op 16 mei van datzelfde jaar ingezegend door bouwpastoor Nicolaas Franciscus Elsen.Trudokerk 1Stiphout   -  Sint Trudokerk

De parochie van Stiphout is al oud. De huidige kerk had dan ook een voorganger, die zich echter op een andere plaats bevond. De Oude Toren is daar een overblijfsel van. De patroonheilige verwijst naar de vroegere banden met de Abdij van Sint-Truiden. (Trudo - Wikipedia). Sinds 2002 werkt de parochie van Stiphout samen met die van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming  te Helmond (Onze-Lieve-Vrouwekerk (Helmond) - Wikipedia) in de
Pastorale Eenheid Sint Trudo - Onze Lieve Vrouw.

De huidige kerk werd ontworpen door H.J. van Tulder en werd ingezegend in 1884. Vóór die tijd maakten de katholieken gebruik van hun schuurkerk, aangezien de oude Sint-Trudokerk onbruikbaar was geworden. Het is een grote, hoge kruisbasiliek met een opvallend spitse toren die ook nog van vier spitse hoektorentjes is voorzien. Het interieur van de kerk is rijk en kleurig, door de veelkleurige baksteen die in de gewelven werd gebruikt. Het kerkmeubilair is in neogotische trant uitgevoerd en nog vrijwel geheel aanwezig. In de kerk bevinden zich gebrandschilderde ramen, waarop de geschiedenis van het Mirakel van Stiphout  (Mirakel van Stiphout - Wikipedia)  staat uitgebeeld. De kerk is geklasseerd als rijksmonument

Het kabinetorgel dateert van eind 18e eeuw en werd gebouwd door de Goudse orgelbouwer Hess. Het heeft een tijdlang in Kasteel Croy (Kasteel Croy - Wikipedia) gestaan, maar kwam in 1994 weer terug. Na restauratie was het in 2006 weer speelklaar.

 

 

kerk Helmond West 1Goddelijke Voorzienigheid

De kerk moest voorzien in de naoorlogse uitbreiding van de wijk Helmond-West. Ten behoeve van de kerkbouw moesten een aantal oudere woningen worden gesloopt. 'Bouwpastoor' Joannes van Vugt kreeg op 42 jarige leeftijd in 1953 de opdracht  om in Helmond-West een kerk te bouwen. De bouw van de kerk begon in 1956, de ingebruikname was in 1957 en bij de inwijding in 1958 kreeg de kerk de naam Goddelijke Voorzienigheid  (Goddelijke voorzienigheid - Wikipedia ).

Architect was Jan Magis. De grote kerk beschikte over 900 zitplaatsen. In de jaren 80 van de 20e eeuw begon het kerkbezoek terug te lopen en reeds in 1987 werd de kerk gesloopt. Hiervoor in de plaats kwam een nieuwe, kleinere kerk, ontworpen door G. van Gendt en Roel Mühlstaff.  Deze bezit 120 zitplaatsen. Toen de Helmondse Annakerk in 1996 (Annakerk (Helmond) - Wikipedia) sloot, kreeg deze kleinere kerk de naam: Goddelijke Voorzienigheid - Sint-Anna.

Het nieuwe, kleinere, kerkje is een sober bakstenen gebouwtje onder zadeldak. Het dak is getooid met een eenvoudig dakruitertje met klok. Opvallend zijn de ronde plexiglas bogen boven de ingangspartij en de zijvensters. De eerste steen van de oorspronkelijke kerk, daterend van 1956, is aan de muur van het nieuwe kerkje bevestigd.

 

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster