logo damiaan de veuster
Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Het bestuur

Aan ons is het zakelijke bestuur van de Damiaanparochie toevertrouwd. Wij zijn een college dat na benoeming door de bisschop namens hem de beheersmatige en vermogensrechtelijke taken in onze parochie behartigt. Het bestuur is belast met het voorwaardenscheppend beleid ten dienste van de uitoefening van de pastorale zorg. Ten aanzien van het pastorale beleid hebben wij een adviserende taak.

Wij zijn eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie: voor het financiële beleid en voor het beheer van de gebouwen. Daarnaast dragen wij zorg voor de organisatie en de communicatie. 

Voorzitter: pastoor Pieter Scheepers
Vicevoorzitter: Frank van der Zanden
Secretaris: Karin Snijders
Penningmeester: Ton Lansdaal (a.i.)
Lid (Vastgoed/gebouwen): Frank van der Zanden
Lid (Begraafplaatsen): Arnoud Meulendijks
Lid (Technische zaken): Sieto van der Wey
Auditor: Marjelein Verhoeven


© SiteTurn | Damiaan de Veuster