logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Veel dank!

Niets vermoedend begon ik aan zondag 7 januari 2018. Ik kende mijn programma van die dag; de hoogmis in onze mooie St. Lucia kerk die tijdens de mis zo mooi zonnig werd verlicht en bezongen door ons kerkkoor.

Vervolgens naar de Geseldonk en in de middag naar het BrandPunt. Maar het liep anders…. Tot mijn verbazing en verrassing had men besloten om de Mierlo-Houtenaar 2017 aan mij toe te kennen.

Het was zo onverwacht dat het, bij het zien van mijn familie die het keurig stil gehouden had, best heel emotioneel werd. 2016 is nu eenmaal nog een grote open wond van verlies. Allereerst wil ik daarom deze bijzondere toekenning opdragen aan mijn overleden ouders en aan mijn overleden klasgenoot en kameraad.

Verder draag ik deze toekenning als Mierlo-Houtenaar op aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze mooie en hechte wijk en parochie.

Het ontvangen bedrag wat ik verder mag schenken geef ik graag aan Scouting Mierlo-Hout én aan de stichting Lief.

Heel veel dank aan de wijkraad Mierlo-Hout en aan de initiatiefnemers!

John van de Laar, pastoor/deken


© SiteTurn | Damiaan de Veuster