logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Benoeming parochiebestuur Damiaan de Veuster

Per 1 januari 2018 heeft de vicaris generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch benoemd tot lid van het parochiebestuur:
Mevrouw H.M.G. van Bree-Derks.

Per 1 januari 2018 heeft de vicaris generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch herbenoemd tot lid van het parochiebestuur:
De heer J.J.W.M. Drouen, mevrouw TH.C.W.M. van de Westerlo-van Oorschot, mevrouw I.M.W.F. van Hoof-Raijmakers, de heer A.F.G.M. van de Walle. Allen zijn benoemd tot 1 januari 2022.
PROFICIAT!
J. v.d. Laar, pastoor/deken


© SiteTurn | Damiaan de Veuster