logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Preek Kerstmis 2017

Ik geloof niet meer in God, maar…ik mis Hem wel.
Deze uitspraak trof mij, recent, van iemand die behoorlijk door het leven getekend is, vanwege verlieservaringen en ziekte. Ik geloof niet meer in God, maar….ik mis Hem wel. Wanneer mensen getroffen worden door een ongeluk, ziekte, dood, of; verlies van een relatie, van bestaanszekerheid, kan ik me die Gods Vraag best wel voorstellen. Het vraagt nooit om een oordeel, maar om barmhartig luisteren.

We zijn vandaag (met velen) hier, allemaal met ons eigen levensverhaal, en het zijn juist die bijzondere dagen, zoals vandaag, dat daardoor allerlei vormen van emotie kunnen opspelen. Ieder Kerstfeest wordt dezelfde boodschap verkondigd en toch is ieder Kerstfeest weer anders. 

Persoonlijk denk ik deze dagen vaak terug aan ons thuis, en hoe ik, als kleine jongen met ons mam de kerststal mocht zetten. “Voorzichtig”, zei ons mam dan, als we vlak voor Kerstmis de beeldjes uit het vergeelde krantenpapier haalden, “voorzichtig, want de meesten hebben al veel geleden. Die zijn al eens te hardhandig in of uitgepakt”.

En inderdaad, enkele waren al gelijmd, één herder was zijn staf kwijt, de andere had zijn mantel gescheurd, er stond een schaap met drie poten bij en bij één koning zag je, de hard en bruin geworden lijm onder zijn kroon uitkomen. Alleen het kindje Jezus, alleen dat kindje mankeerde helemaal niks. Met zijn armen wijd open wees het ene handje naar de herders links en het andere naar de koningen rechts. Later zou dat kindje Jezus mensen leren dat alle mensen links of rechts, herder of koning, hoog of laag, wit, geel of zwart, later zou dat kindje leren dat álle mensen beeld van God waren. En het kind leerde, wat ons mam dus ook al zei, om het zuinigst te zijn op mensen die al veel geleden hadden.

Mensen die scheuren hadden opgelopen, beschadigd door het leven. Ieder mens verdient respect omwille van de menselijke waardigheid. Voorzichtig met elkaar want ieder mens is beeld van God, leerde ons ’t kind van Bethlehem, de latere man van Nazareth en ga niet hard maar zacht om met wie gehavend zijn, getekend door het harde leven.

Beste mensen, hoe het leven ook gaat, God gaat met ons mee….

Vandaag, vieren we de selfie van God, te zien in het Christus kind. En ik ben blij en gelukkig daarvan te mogen getuigen. Hier samengekomen in de kerk, waar ruimte is voor velen. Hier mag een ieder zijn, zoals hij of zij is. Bij de kerststal is ruimte voor de herders en de koningen, voor alle mensen, van welke rang of stand ook. We zijn voor God allemaal gelijk! 
Ik hoop, bid en wens dat God U mag aanraken met zijn liefde en nabijheid, niet alleen vandaag, voor een fijn kerstgevoel, maar ook morgen en het hele nieuwe jaar.

Onze kerk en parochie wil, zoals de kerststal, een open en gastvrij thuis zijn. Waarbij ieder nodig is, belangrijk en uniek, en altijd welkom. Tenslotte: het is toch zoals ons mam al zei; wees voorzichtig met de beeldjes, ja, EN wees voorzichtig met elkaar.

Ik wens U en allen die U lief zijn,

een ZALIG EN GEZEGEND KERSTFEEST!!


© SiteTurn | Damiaan de Veuster