logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Kerstgedachte, Wees voorzichtig met de beeldjes, wees voorzichtig met elkaar!

In een grote doos met houtwol, werden bij ons thuis op zolder de beeldjes van onze kerststal bewaard. “Voorzichtig”, zei ons mam, als we vlak voor Kerstmis de beeldjes uit het vergeelde krantenpapier haalden, “voorzichtig, want de meesten hebben al veel geleden. Die zijn al eens te hardhandig in of uitgepakt”.

En inderdaad, enkele waren al gelijmd, één herder was zijn staf kwijt, de andere had zijn mantel gescheurd, er stond een schaap met drie poten bij en bij één koning zag je, de hard en bruin geworden lijm onder zijn kroon uitkomen. “Voorzichtig” zei ons mam daarom als we de gipsen beeldjes uit het geel geworden krantenpapier haalden.

Alleen het kindje Jezus, dat niet van gips was, maar van namaakporselein, alleen dat kindje mankeerde helemaal niks. Met zijn armen wijd open wees het ene handje naar de herders links en het andere naar de koningen rechts.

Later zou dat kindje Jezus mensen leren dat alle mensen links of rechts, herder of koning, hoog of laag, wit, geel of zwart, later zou dat kindje leren dat álle mensen beeld van God waren. En het kind leerde, wat ons mam dus ook al zei, om het zuinigst te zijn op mensen die al veel geleden hadden, mensen die scheuren hadden opgelopen, beschadigd door het leven. Ieder mens verdient respect omwille van de menselijke waardigheid.

Dat we voorzichtig moesten omgaan, leerde Jezus ons, met mensen die gebroken waren, gebroken door verdriet of die, zoals die herder zonder staf, ook niks en niemand hadden om op te steunen.

“Voorzichtig met de beeldjes”, zei ons mam. Voorzichtig met elkaar want ieder mens is beeld van God, leerde ons ’t kind van Bethlehem, de latere man van Nazareth en ga niet hard maar zacht om met wie gehavend zijn, getekend door het harde leven.

Het kind in de stal zou ons later leren dat je God daarboven eert door hier beneden iemand te zijn die oog heeft voor mensen met zorgen en verdriet. En je brengt vrede op aarde, leerden wij van Hem, als je eerbiedig omgaat met mensen die schade hebben opgelopen, als je zacht bent voor wie het leven hard was.

Dat is de boodschap van de kerk, ook in onze dagen. Het vraagt om respect, eerbied, begrip en aandacht.

Wees voorzichtig met die beeldjes, wees voorzichtig met elkaar.

Ons mam had groot gelijk!

Zalig Kerstfeest.

John van de Laar, pastoor/deken.

Mijn ouders blijven.
Ik heb mijn ouders niet verloren.
Daarvoor gaven ze me teveel.
Wat ze zeiden, blijf ik horen.
Van wat ik ben zijn zij een deel.
Ik kom hen overal tegen
in wat ik doe of wat ik laat.
Zij waren en blijven voor mij een zegen
waarvan het spoor steeds verder gaat.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster