logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

In Memoriam J.C.J.M. van den Heuvel

​Op 27 november 2017 is te Bakel overleden de zeereerwaarde heer Johannes Christianus Josephus Maria van den Heuvel, emeritus godsdienstleraar te Helmond.

De zeereerwaarde heer Van den Heuvel is geboren in Beek en Donk op 24 mei 1939 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 8 juni 1963. 

Hij was in het bisdom werkzaam als kapelaan te Dinther (parochie H. Servatius) van 1963 tot 1966 en als kapelaan te Helmond-Stiphout (parochie H. Trudo) van 1966 tot 1974. Per 1 augustus 1974 werd hij benoemd tot godsdienstleraar te Helmond (St. Franciscus MAVO) en Aarle-Rixtel (LHNO) uit welke functie hem per 1 mei 2004 wegens emeritaat eervol ontslag is verleend. Al die jaren, ook na zijn emeritaat, was hij tevens assistent van de parochie H. Trudo te Helmond-Stiphout.

Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 2 december a.s. om 11.00 uur in de H. Trudokerk te Helmond-Stiphout.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster