logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Preek: Christus Koning, zaterdag 25 november 17.00u en 19.00u.

Afgelopen week keek ik met bijzondere belangstelling naar het programma: nachtzuster, een reportage over het reilen en zeilen in een ziekenhuis gedurende de nacht.

Onverwacht kwamen er bij mij allerlei herinneringen terug van mijn lange opname op intensive care in Geel en nadien in Uden. 

Slapeloze nachten, machteloosheid en eenzaamheid werden ervaren in de reportage, wat heel herkenbaar was. Gelukkig waren er verplegers die precies aanvoelden hoe het ging.

Een hand op de schouder, een luisterend oor, een bemoedigend woord doet dan wonderen die genezen. Ik had al veel respect voor mensen die werken in de zorg, maar na mijn opgedane intense ervaring; nog veel en veel meer. Wanneer mensen naar mensen omzien, lijken ze op de Christus Koning van vandaag.

Al wat ge voor de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge voor mij gedaan. En zo is het. Wanneer je werkelijk niks kunt, en dan geholpen wordt is het als of je gedragen wordt door engelen, door engelen van mensen. We mogen vandaag Christus eren als Koning, in deze (plechtig gezongen) viering, belangrijk is het dat we koninklijk met elkaar omgaan, vol liefde, zorg en aandacht. 

De reportage nachtzuster gaf een voorbeeld; al wat ge voor de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge voor mij gedaan.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster