logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Tijden veranderen, de tijden zijn we zelf!

Met ingang van 1 september aanstaande mag ik waarnemend pastoor zijn van de Petrus parochie in Uden. Dit in combinatie met de Damiaan parochie en het dekenaat Asten-Helmond. Het vraagt de nodige planning, waarbij het gezegde telt: 'regeren is vooruitzien'. Onze bisschop Mgr. de Korte heeft mij hiervoor, in het voorjaar, al gevraagd.

Door mijn lange tijd als pastoor in Helmond is het werken hier zalig en stressloos. Bijgestaan door een excellent parochiebestuur en pastoraal team. Bovendien ken ik de collega's in de dekenale regio waar de sfeer uitermate goed is. Kortom, reden om deze extra benoeming en uitdaging aan te gaan. En er komt met ingang van september in de Damiaan parochie (Lucia kerk) extra assistentie!

In Uden tref ik eveneens een kundig en goed bestuur en pastoraal team. Mijn taak is dan ook vooral: aansturen en besturen en mogelijke pastorale zorgen delen en er samen aan werken met het daar aanwezige team. Een plezierige bijkomstigheid is dat Uden dicht bij Zeeland ligt, mijn "oorspronkelijke thuis", en ik kan dan dus het nuttige met het aangename laten samenvallen.
De afspraak met de bisschop is om in de zomer van 2018 te evalueren hoe deze extra benoeming is gegaan.

Tijden veranderen, ook binnen de kerk. Er is reden tot vertrouwen, immers de tijden zijn we zelf. De toekomst daar mogen we samen aan werken! Ik heb er zin in, hier in mijn thuis parochie van de H. Damiaan en in de parochie van Sint Petrus, eveneens thuiskomen. 

Opgeleid bij de missionarissen van Mill Hill ga ik als missionaris van hier, naar daar en weer terug. Tijden veranderen, de tijden zijn we zelf.

J. v.d. Laar, pastoor/deken


© SiteTurn | Damiaan de Veuster