logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Preek Hemelvaart 2017

Wanneer in het leven de zon hoog aan de hemel staat, met een zachte bries in de rug, wanneer alles voor de wind gaat, is het leven en het geloven vaak niet zo moeilijk.
Op Facebook en andere sociale media doen mensen zich vaak voor alsof ze verkeren in de gelukkigste situatie ooit; enige show ontbreekt dan niet. Mensen willen immers altijd en overal gelukkig zijn. Een hemel op aarde.

Hier, samengekomen in Ommel, ervaren wij wellicht het leven toch iets anders. De zon in ons leven kan wel eens achter wolken van zorgen en verdriet terecht komen; zorgen om gezondheid, om kinderen of kleinkinderen, we hebben in het leven niet altijd de wind in de rug.

Hoe goed is het dan een houvast te ervaren, te kunnen geloven in God, een liefdevolle Vader, in zijn Zoon: Jezus, de mens geworden God, in de kracht van de Heilige Geest, de trooster. Geloven is een gave, geen verdienste. Het doet mij terugdenken, aan begin mei, een jaar geleden.

Liggend op intensieve care in Geel, vlak na het heengaan van mijn reisgenoot, vroeg een jonge bijzonder aardige verpleger: En, pastoor, heeft uw geloof nu niet een enorme deuk opgelopen? Nee, beste jongeman, kon ik antwoorden, het tegendeel, het geloof is alleen maar sterker geworden. Lijden en verdriet horen bij het leven, net zoals vreugde en geluk.

Vandaag, op het hoogfeest van Hemelvaart, worden wij bevestigd in dit geloof. Hij is en blijft ons nabij, in voor, maar zeker ook in tegenspoed. Zie, ik ben met u, alle dagen, zo zijn Jezus woorden voor ieder van ons, in wat voor situatie we ook zijn. Want, verdriet kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, geloof kijkt naar boven!

En bij kijken alleen hoeft het niet te blijven. We mogen getuigen van ons geloof, de handen uit de mouwen steken, ieder is daarbij nodig en is uniek! God schrijft met ieder van ons het levens en geloofsverhaal, een verhaal dat niet eindigt in het niets. Vandaag verwoorden wij: de weg waarheen Jezus ons is voorgegaan, mogen wij eenmaal volgen, de hemel! Het vraagt om een biddende houding en openheid.

We leven samen naar Pinksteren toe, we vieren dan de komst van Gods Geest, de trooster, de helper, de steun in de rug! Bidden wij vandaag met en voor elkaar, met alle zorgen die er kunnen zijn, om die Geest Gods, pure gave en genade, geen verdienste! Maria, de troosteres in elke nood zal ons hier zeker tot voorspraak zijn!

Dus, wees gerust, God is dichtbij, we mogen zijn Zoon weer herkennen aan het breken van het brood, en in de kracht van de Geest zal Hij ook met ons zijn, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld! Amen.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster