logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Friezenkerk Rome - speciaal gebed

Deze foto is genomen in de Friezenkerk in Rome. De voorgangers zijn: mgr. Hurkmans, pastoor v.d. Laar en diaken Ton Schepens.

Tijdens deze eucharistieviering hebben we speciaal gebeden voor Stuart Allen, jaargetijde, de ouders van de pastoor: de heer en mevrouw Van de Laar-v.d. Ven, en voor alle parochianen die ons gebed nodig hebben.

Pastoor van de Laar en Diaken Ton Schepens


© SiteTurn | Damiaan de Veuster