logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Preek van Pasen, gehouden in de Lucia kerk op 15 en 16 april 2017

Durft U te geloven bij tegenwind? Durft U vertrouwen in tijden van verdriet?

Er overlijden dagelijks vele mensen, slachtoffers van ziektes, honger, oorlog, ongelukken en aanslagen! Maar... het raakt ons nooit zo; als wanneer het iemand betreft die ons zeer na staat. Hoe dichterbij het komt, hoe meer het ons innerlijk beroert.

Op zo’n moment komt de vraag naar voren: is er alleen het gat van de angst en het verdriet of is er dan iets meer?
We moeten er altijd ook doorheen, door dat verdriet, door de angst. Dat is een strijd, een moeilijke weg. Het belangrijkste daarbij is eigenlijk: Is er perspectief?

Dit alles is precies de ervaring, en dit zijn de vragen, die de apostelen hadden toen Jezus, hun vriend en Heer, gekruisigd was. En dan komt het bericht dat de steen van het graf was weggerold en dat Jezus uit dat graf verdwenen was.

Natuurlijk had Jezus tijdens Zijn aardse leven herhaaldelijk over Zijn sterven en verrijzen gesproken en toch zijn de reacties bij de leerlingen erg gemengd:
de meesten kunnen niet geloven dat Hij is opgestaan, dat Jezus leeft. De vrouwen gaan naar het graf en weten niet wat ze ervan moeten denken.

Alleen Johannes, de jongste apostel, die onder het kruis had gestaan toen Jezus stierf, hij trad het graf van Jezus binnen, zag de zweetdoek en de zwachtels en hij geloofde in dat grote wonder: de verrijzenis van de Heer.

Wij kunnen ons dat goed voorstellen, want ook nu hebben heel veel mensen moeite om in wonderen te geloven.

Toch is dat uiteindelijk de kern van het geloof: durf je geloven dat het wonder kan gebeuren? En durf je dus vertrouwen? Geloof je dat je uiteindelijk geborgen bent?
Kun je geloven in het lied van de Passion in Leeuwarden: Heb het leven lief en wees niet bang!

Want, zegt Jezus; ik wil er graag voor je zijn! Als een arm om je heen.

We vieren op Pasen dat Jezus leeft, dat Hij de dood heeft overwonnen, ook onze dood. Dat het laatste woord een woord van vrede zal zijn, dat we geschapen zijn voor het licht en voor het leven!

Wie in Pasen gelooft, gelooft dus in de toekomst, in uitzicht, in leven dat de dood overwint, en in eeuwig leven voor ons mensen, ook al kunnen wij veel ervan niet goed begrijpen.

Een christen is dus optimist: het komt uiteindelijk goed!

Heb ’t Leven lief en wees niet bang!

Ik wens U van harte geloof... en een Zalig Pasen!


© SiteTurn | Damiaan de Veuster