logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Overweging bij Pasen 2017

Pasen vieren, geloven met de wind in de rug is niet zo moeilijk. Maar die wind kan ook weleens keren.
Zo ook wanneer geliefde mensen sterven, in onze families, vrienden en kennissenkring, dan kan dat zeer heftig zijn en veel verdriet en rouw met zich meebrengen. Ik weet daar inmiddels wel wat van.

Verdriet en rouw kosten tijd, vaak heel veel tijd. Ieder mens gaat daar op zijn of haar eigen unieke manier mee om. Een weldaad is het wanneer mensen meeleven, daar geen grens van tijd aan stellen, begrip tonen, er zijn.

De apostelen hadden alle hoop op Jezus gesteld, Hij was hun vriend, hun held, hun leider. Hoe verweesd en verdrietig moeten zij zich niet gevoeld hebben, en ook bang, bang dat hen hetzelfde lot zou overkomen. En Moeder Maria, zij zag haar Zoon sterven aan het kruis.

Wanneer ouders een kind verliezen, toen Moeder Maria haar Zoon levenloos in de armen nam, dan staan de wereld en de tijd stil. Verdriet en lijden zijn er, ze horen bij het leven. Echter, de boodschap van Pasen gaat verder.

Wat we verstandelijk gezien voor onmogelijk houden, kunnen we aanvoelen en geloven met de ogen van ons hart. Zoals in het evangelie van Paaszondag verwoord: de apostel die het lege graf aantrof van Jezus, van hem wordt gezegd: Hij zag en geloofde, want hij had nog niet begrepen... Zien en geloven doen we met de ogen van ons hart.

Wanneer geliefde mensen sterven, geven we deze uit handen, in vertrouwen dat zij mogen delen in de verrijzenis van Jezus, de Heer. Waarheen Hij ons is voorgegaan, mogen wij eenmaal volgen. Zo kan ons geloven een houvast zijn en troost bieden, ondanks alle rouw en pijn die mensen doormaken. 

Pasen zegt ons: Ik weet dat je leeft! Jezus die de dood overwon en met Hem, allen die geloven. Hij is voor ons gestorven, is verrezen uit de doden om ook voor ons de weg naar de hemel vrij te maken. Daarom mag Pasen ons met geloof en ook met innerlijke vreugde vervullen. 

Een Zalig Paasfeest, kracht en geloof wens ik u dan ook van harte toe!

J. v.d. Laar, pastoor/deken


© SiteTurn | Damiaan de Veuster