logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Preek Kerstmis 2016

Deze avond/Deze dag
zijn we samengekomen om het kerstfeest te vieren. Allemaal zijn we hier met ons eigen levensverhaal. Misschien met grote dankbaarheid of met veel verdriet en gemis.
We maken in ons leven immers van alles mee. We horen van gebroken relaties, verlies van dierbaren, ziekte, ongeluk en dood. Al deze dingen overkomen ons, ongevraagd, onverdiend.

Verdriet en lijden horen bij het leven, net zoals vreugde en geluk.
Is er dan wel reden om het kerstfeest te vieren? Maar natuurlijk!
Want in het kwetsbare leven, in een klein weerloos kind komt God zelf nabij, wordt HIJ; God met ons.
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht, zo hoorden wij in de eerste lezing.
Het kan nog zo donker worden in het leven, God blijft ons nabij en Hij geeft licht, verlichting!
Daar wil ik een moment persoonlijk van getuigen. Vanwege het ongeluk, dat ons overkomen is, eind april van dit jaar, belandden we op intensive care in Belgie.
Mijn reisgenoot verwisselde het tijdelijke voor het eeuwige leven, nadat ik hem, de ziekenzalving vanuit mijn bed, toediende.
Niet lang daarna werd ik door een heel bezorgde en aardige Belgische verpleger gevraagd, wetend dat ik priester ben: En, heeft uw geloof nu niet een enorme optater gehad? Ik zei: nee jongeman, het is alleen maar sterker geworden. Hij was ontroerd!
Trouwens: dat sterker wordende geloof dat ik ervaar, is geen verdienste, maar pure genade, gave Gods! Ik wens en bid het u van harte toe.
Ja; het kan nog zo donker worden in het leven, God blijft ons nabij en Hij geeft licht, verlichting!

Beste mensen van goede wil:
De Blijde Boodschap; kondigt ons redding aan in alle nood; Heden is U een redder geboren, Christus; de Heer.
Daarbij mogen we ons gedragen weten door de engelen die ons de goede boodschap brengen én door engelen van mensen om ons heen.
Wellicht dat we zelf ook als een engel kunnen zijn voor ieder ander. Een hartelijk woord, een bezoekje bij een zieke, een kaart van medeleven en zorg; het doet wonderen!
Want, gezonde mensen hebben vaak allerlei wensen, een zieke maar één.
Het Kerstfeest en de dagen erom heen nodigen ons extra uit; om te zien naar elkaar.
Want: eenzaamheid is dé armoede van het rijke westen.
En; blijf bidden, het is de adem van de ziel, bidden in alle nood en in alle welvaart en welzijn.
Vooral om VREDE, in Syrie en alle andere oorlogsgebieden en daar waar terreur was en dreigt!
Dat het goede, de liefde het winnen mag van de haat.

Tenslotte:
Verdriet kijkt achterom,
zorgen kijken om zich heen,
geloof kijkt naar boven.
Bij Hem zijn we veilig, BIJ JEZUS, EMANUEL, God met ons; kunnen we altijd schuilen.
Ik wens u een Zalig en vredevol Kerstfeest!


© SiteTurn | Damiaan de Veuster