logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Kerstmis 2016, Oudjaar en Nieuwjaar

Kerstmis

Al wekenlang komen er allerlei reclames voorbij om het komend kerstfeest vooral etend en feestvierend door te komen. Winkels doen in de decembermaand extra goede zaken en het is hen gegund. Het kerstfeest is echter een feest van eenvoud; Jezus, geboren in de stal van Bethlehem. Daar was geen kerstdiner, stond geen kerstboom. Het was er alleen bijzonder warm vanwege Gods liefde die mens werd in Jezus. Gods liefde straalt, ook vandaag de dag.

Voor veel mensen is de decembermaand, het kerstfeest een feest van warmte en licht en kán tegelijkertijd ook een periode van gemis en verdriet zijn. Nogal wat parochianen moeten een geliefde medemens missen, en dat is extra en intens voelbaar tijdens de kerstdagen. Ik kan dit nu, meer dan ooit, invoelen en meebeleven, we zijn hierin tochtgenoten! Gemis en verdriet horen bij het leven, zoals vreugde en geluk. Ik houd me in alle situaties blijvend vast aan ons geloof; Jezus die geboren wordt, Hij zal opgroeien en een weg van leven, liefde en barmhartigheid gaan. Hij lijdt voor ons en verrijst! Pasen is de vervulling van alles. Met Kerstmis vieren we daar het begin van. Wanneer we dan ons dierbare geliefden missen, mogen we echt vertrouwen dat ze thuis zijn bij God. Dat is juist dé reden waarom Hij mens werd met Kerstmis.

Het Kerstfeest en de dagen erom heen nodigen ons bovendien extra uit om te zien naar elkaar. Immers: eenzaamheid is dé armoede van het westen.

Oudjaar

31 december, oudjaar sluiten we het jaar 2016 af.

Voor de wereldkerk een bijzonder jaar wat in het teken stond van Barmhartigheid. Paus Franciscus laat ons Gods liefdevol en barmhartig gezicht zien. Collega diaken Ton Schepens en ondergetekende mochten dat van nabij meebeleven en zien tijdens ons bezoek aan Rome aan de Nederlandse dag, op 15 november, samen met 2000 Nederlandse pelgrims.

Voor de kerk van ons bisdom een vernieuwend jaar door de komst van de nieuwe bisschop monseigneur de Korte die heel duidelijk staat voor een locale gastvrije kerk waar ruimte is voor velen.

Voor onze parochie een bewogen jaar. Duidelijk is gebleken hoe kundig het parochiebestuur, het pastoraal team én de trouwe vrijwilligers de parochie hebben gerund tijdens mijn afwezigheid van 106 dagen. De parochie wordt gedragen door velen, met alle inzet en trouw die daarbij horen. Dat stemt tot grote dankbaarheid!

Voor mezelf was het een bijzonder jaar. Ik mocht tweemaal mijn zilveren priesterfeest vieren; op 29 mei in het ziekenhuis in Uden samen met mijn ouders en ons gezin. Twee oktober was in alle opzichten een zegenrijke en bevestigende dag voor mij en ons gezin in de parochie. Ons pap heeft in Zeeland toen nog alles gehoord, ons mam was er zoals altijd blijmoedig en tevreden getuige van. 25 jaar lang waren ze hier heel graag in de Lucia kerk en pastorie en voelde zich opgenomen in onze parochie. Logisch dan ook dat we als gezin, samen met de familie en parochie in de Lucia kerk afscheid namen van ons pap (91 jaar) en ons mam (88 jaar). Ik kan alleen maar dankbaar zijn! Want ik gun mijn ouders het beste; en dat ervaren ze nu samen in het Hemels Vaderhuis.

2016 zie ik dus als een bijzonder jaar, heel rijk aan medeleven en betrokkenheid, aan waardering en bevestiging; waarvoor heel veel dank!

Tenslotte wens ik u, mede namens het pastoraal team en het parochiebestuur van harte een Zalig en Gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig en Gelovig 2017.

John van de Laar, pastoor/deken


© SiteTurn | Damiaan de Veuster