logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen verbinden ons met het hemels vaderland: alle heiligen en alle dierbare overledenen die ons daarheen zijn voorgegaan, staan deze dagen centraal. Een overleden dierbare is een nieuwe band met God. 

Het leven wordt heel anders wanneer er een dierbaar iemand sterft. Je kunt dan nooit meer op dezelfde manier over het leven denken, het leven niet meer op dezelfde manier beleven als voorheen. Ik kan dat negatief zeggen: er is dan een stuk van onszelf gestorven.

Ik kan dat ook positief zeggen: door het heengaan van een dierbaar iemand, krijgen we een band met het hiernamaals, een nieuwe band met God in wie wij met onze overledenen verbonden blijven.

Wie dit heeft meegemaakt kan niet meer over het leven hier op aarde denken zonder de dood en de eeuwigheid er op een of andere manier bij te betrekken. Een tijd, soms lange tijd na het heengaan van een dierbaar iemand, hebben de dingen van deze wereld al hun glans verloren, het lijkt dan leeg en nutteloos.

Het is ook een beetje te vergelijken met wanneer we ons eenzaam voelen en alleen, dan overvalt ons de diepste vraag van ons bestaan: waarom is dit allemaal? Waarom is mij dit overkomen?
Waarom leef ik?
Wat is het doel, de zin van alles?

De betekenis van Allerzielen ligt ook in de verbondenheid met de eeuwigheid, met hen die ons zijn voorgegaan en in een besef van geborgenheid
van ons menselijk leven in de liefde en de zorg van God. De menselijke ervaring zegt ons soms: ten diepste ben ik eenzaam en alleen; maar de boodschap van het evangelie is dan: nee, je moet nog verder zien, dóór en achter dat gevoel moeten we kijken: ten diepste ben je geborgen in de eeuwigdurende, blijvende zorg van God.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster