logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Informatie-avond

Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 2 februari 2017 om 20.00 uur.
Tot hoelang? Ongeveer 20.45 uur.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit groep 4.

Infornatie-avond voor de ouder(s) van de kinderen van groep 4 over het Sacrament van de Eerste Communie in het jaar 2017

Geachte ouders,

Hierbij nodigen wij u uit voor een informatie-avond over de Eerste Communie.

Deze avond wordt gehouden op donderdag 2 februari 2017 om 20.00 uur in de St. Luciakerk, Hoofdstraat 159, Mierlo-Hout.
De avond wordt gevuld met informatie en praktische hints. Het gaat tot ongeveer 20.45 uur duren.

Bij binnenkomst kunt u:
De onkosten van de voorbereiding en de viering van de communie voldoen. Deze bedragen € 40,00, dit is inclusief 5 foto’s; portret-, communie-, groepsfoto, 2 actiemomenten.
Graag gepast geld meebrengen! (Dit bedrag van € 40,00 mag nooit een reden zijn niet mee te doen, neem gerust met de pastoor contact op indien aan de orde).

Wij rekenen op uw komst!

Tot ziens in de kerk!

Namens de werkgroep Sacramentencatechese.
J. v.d. Laar, pastoor/deken.

Vul online het Eerste Heilige Communie deelnameformulier in.

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster