logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Het Kind geboren in de Kerstnacht 

De tocht door de nacht is ten einde want het volk ziet een groot licht, een licht dat straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. De ster die we volgden heeft haar werk volbracht.

Het kind geboren in de Kerstnacht, ligt in een kribbe een voederbak. Van dit Kind wordt gezegd: het is de Zoon van God die voor ons mens geworden is. Ons geloof laat ons weten hoe God, met wat op aarde gebeurt, begaan is. In het kind Jezus krijgt God een menslievend gezicht. Stalletjes met Jozef en Maria en het kind in de kribbe, de herders en de schapen, de wijzen uit het Oosten roepen een beeldige sfeer van liefde en goedheid op.

Mensen die hopen op goedheid, mensen die liefde wensen. Het is een wens die op aarde gehoord wordt. Het is een wens die ook in de hemel gehoord wordt. God zendt Jezus die hoop geeft, die geeft alles wat goed is, geeft liefde.

Maar wat gegeven wordt, moet aangenomen worden. Zijn hoop, goedheid en liefde legt Hij in de handen van mensen. Dàt wordt concreet in Zijn leven. Dankzij Hem gaan blinden zien, lammen lopen, stommen spreken; melaatsen worden genezen, gevangenen bezocht en vrijgelaten, zieken bezocht en genezen, doden staan op. Die dorst hebben krijgen te drinken, die honger hebben krijgen te eten. 

Jezus’ menswording doet ook ons beter mens worden.

Dat is te merken aan onze beschaving die veel aan het christendom te danken heeft. Wij kennen zieken – en ouderenzorg. Er bestaat een bed-bad en brood-regeling. Onderwijs maakt mensen mondig. Voor onze dagelijkse mobiliteit zijn er vele mogelijkheden aan vervoer. Er zijn voorzieningen die wij tegenwoordig vanzelfsprekend vinden. Wij menen er soms zelfs recht op te hebben. Maar zeventig jaar geleden bestonden sommige voorzieningen niet eens. In tweederde van de wereld bestaan zij vandaag nòg niet. Denk aan zuiver kraanwater om te drinken en te douchen. Op de wereld zijn er veel plekken waar geen of te weinig drink- en douchewater is, of waar het van ver gehaald moet worden.

Christus is in de wereld gekomen, verbetering is te zien. 

Maar we zijn er nog niet. De ontwikkeling gaat door. Christus blijft mens worden mede in ons. Van de heilige Augustinus is het gezegde: al was Jezus tweeduizend keer op aarde geboren, maar niet in ons hart, dan was Hij voor niets gekomen. 

Iedere dag is het zaak dat wij ter harte nemen wat ons wordt aangeboden aan hoop, aan alles wat goed is, en aan liefde. Daarmee wordt de Blijde Boodschap uitgedragen en helpt zij bij het verwezenlijken van de wereld waar God bij de mensen woont, dat is de betekenis van  Immanuël. 

Een hart van mensen dat vervult is van hoop, van alles wat goed is, en van liefde, reikt het om zich heen aan. Zo maakt dit Goddelijk kind de kansarme wereld kansrijk. 

Vandaag zijn we aangekomen op de plaats waar het nieuwe leven begint, omdat een kind ons is geboren.

  • Het Kind, zonder macht en bezit zet ons op weg in deze zoekende wereld.
  • Het Kind, dat zonder angst of twijfel in ieder mens een medemens wil zien.
  • Het Kind dat in alle eenvoud openstaat voor een nieuwe wereld.

Zo wordt de aarde vervuld van een hemels licht. 

Dat licht wensen we elkaar en onze wereld dit kerstfeest van harte toe.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster