logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Kerstprogramma 2019

Luciakerk Mierlo-Hout

Dinsdag 24 december
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna.
17:00 uur Kerstviering m.m.v. Koor Les Fammes de Notre Dame

Damiaanhuis

18.00 uur Kerstviering met samenzang

Lucia kerk Mierlo-Hout

16.00 uur Peuter en kleuterviering. Dit is een korte viering. We zingen samen kerstliedjes en het kerstverhaal wordt verteld. Er wordt samen gebeden maar het is geen H. Mis en er is geen communie.
17.00 uur Gezinsmis m.m.v. de werkgroep van de blaaskapel. Dit is een eucharistieviering bedoeld voor kinderen v.a. groep 5 met hun ouders.
19:00 uur Kerstviering met medewerking van Annelieke Merkx. Tijdens deze viering wordt een speciale Kinderwoorddienst gehouden.
21.00 uur Nachtmis m.m.v. het kerkkoor Canteumus Domino.

Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.15 uur Plechtige Hoogmis van Kerstmis m.m.v. het Kerkkoor Cantemus Domino. Er is kinderwoorddienst.
14.00 uur – 16.00 uur kerk open om kerststal te bezoeken.

Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag
10.15 uur Plechtige Hoogmis m.m.v. Seniorenkoor.
Vanwege de gedachtenis aan de heilige Stefanus is de Misintentie voor overleden slachtoffers van geweld.
14.00 uur – 16.00 uur kerk open om kerststal te bezoeken.

Zaterdag 28 december, Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, samenzang.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout volkszang.

Zondag 29 december, Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor.

Oud en Nieuw

Dinsdag 31 december
19.00 uur Oudejaarsviering met samenzang

Woensdag 1 januari 2020, Heilige Maria, Moeder van God.
10.15 uur Hoogmis m.m.v. het kerkkoor Cantemus Domino.

Zaterdag 4 januari, Openbaring des Heren (feest van Driekoningen):
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout

Zondag 5 januari, Openbaring des Heren (feest van Driekoningen):
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor Cantemus Domini

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster