logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Speech afscheid Deken John van de Laar

Zondag 3 februari 2019
Burgemeester Blanksma

Geachte aanwezigen, kerkbestuur, deken van de Laar en familie, (zussen en broer)

Vandaag is een bijzonder moment, want na ruim 27 jaar gaat u, Deken van de Laar, afscheid nemen.
Het leven heeft u op velerlei plekken gebracht: het Brabantse Zeeland, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal, Londen, Helmond en nu gaat u richting uw roots terug naar Uden. U gaat Helmond verlaten, en daar staan we vandaag bij stil. Het afscheid en tegelijkertijd het vertrouwen in de toekomst wordt gevierd, hier in de Lucia Kerk.

Herinnert u het zich nog? In 2016 stond ik hier ook. U ontving als echte bruggenbouwer in onze stad, de stadspenning van Helmond. Een bijzondere en mooie waardering, die tijdens uw 25-jarig jubileum werd toegekend. Terecht verdiend, want uw toewijding is groot. Dat was een moment van vreugde, in een tijd dat er voor u ook veel verdriet was. Het tragisch ongeluk, waar U na een lang ziekbed van hersteld bent maar waarbij uw goede vriend is overleden. We denken aan uw ouders, die redelijk kort na elkaar rond die periode ook zijn overleden. Dat verdriet, dat gemis is er nog iedere dag. Het was een heftig periode voor u. Uw doorzettingskracht, uw geloof, uw hoop, heeft u verder gebracht.

Vertrouwen in de toekomst. Wat hebben wij, wat heb ik een bewondering voor U. Het is mooi om te zien dat zoveel inwoners u kennen en betrokken zijn bij uw werk. Dat is uw eigen verdienste. U heeft, zoals bisschop, monseigneur de Korte zo mooi omschrijft, uw gaven van hart, hoofd en handen voor de Damiaanparochie ingezet. In en buiten de parochie heeft u het vertrouwen van velen. U voelt zich thuis in deze kerk, en inwoners voelen zich thuis bij u.

Uw betrokkenheid bij de gemeenschap, uw persoonlijke aandacht voor mensen. Daar staat u om bekend. Zo was u medeoprichter van de Soepbus, en ook van de Vredestocht. U zat, samen met mij, in het Platform Sociale Cohesie. Initiatieven in de stad die mensen nader tot elkaar brengen. Zo noodzakelijk in tijden van polarisatie.
Het past bij de essentie van uw werk en uw geloof, namelijk: ‘dicht bij mensen zijn.’

Mijn vader is vlakbij deze kerk geboren. In de Slegerstraat. Veel van mijn familie woont hier in Mierlo-Hout. Ik heb inmiddels heel wat lief en leed bijgewoond in deze kerk. Van familie, maar zeker ook van inwoners. En telkens was daar uw geweldige, passievolle wijze van preken. U kunt mensen vasthouden. Mensen verbinden.
U bent er voor de mensen die u nodig hebben. Mensen met een lang ziekbed, voor ouders die een kind verloren, tragische gebeurtenissen….. uw huisbezoeken zijn altijd een grote steun. Gewoon door wie u bent…... Erg bijzonder.

Ruim 10 jaar geleden heeft u mijn inmiddels overleden lievelingsoom, Pastoor Bekx uit Nijmegen, hier in uw pastorie een jaar opgevangen. Na 40 jaar wilde hij terug naar het zuiden. En hier was even een veilige haven om zich vervolgens definitief in Nijnsel te vestigen. U stelde letterlijk en figuurlijk de deur naar uw huis en uw hart voor hem open. Grote dank.

U staat hier in Mierlo-Hout bekend als een mensenmens. Als een zielzorger in de gemeenschap. En het negatieve nieuws de afgelopen jaren over de Katholieke Kerk versterkte uw houding des te meer. U vindt dat u nog meer dan voorheen, het werk moet doen waarvoor u bent opgeleid. Namelijk: mensen nabij zijn. Dat tekent u.
In uw kerk is iedereen welkom. Ongeacht afkomst of overtuiging. Zo heeft u, samen met de protestants gelovigen, gestalte gegeven aan de oecumenische dienst.
Altijd wilt u samen vooruit komen, en dat waarderen velen van ons enorm. Ook uw collega’s: u wordt door hen omschreven als een zeer betrouwbare persoon waar je altijd op terug kunt vallen.

Het spreekt de gemeenschap aan dat u een moderne deken bent, die midden in de maatschappij staat. Met een eigentijdse geloofsbeleving binnen de kerkelijke normen en waarden. U bent in voor een kwinkslag, hebt gevoel voor humor. Wat te denken van de jaarlijkse carnavalsmis waarbij de pastorie wordt omgedoopt tot pastoraal café. De onderscheidingen van de verschillende carnavalsverenigingen, en uw ouders die daar altijd bij waren, vol trots. Ook dat is uw verdienste, juist daarin maakte u het verschil.

Persoonlijk staat mij het middagdiner bij dat u organiseerde op de pastorie. Ja, hier wordt tussen de middag nog lekker warm gegeten! Samen met leden van het kerkbestuur werd er heerlijk voor ons gekookt. Complimenten voor de kok. En in de kok voor alle vrijwilligers binnen de parochie. U hebt Deken van de Laar mee gedragen om zijn werk te kunnen uitvoeren.

Dat ik u niet meer ga treffen bij het koningsschieten bij schutsgilde Sint Antonius Abt, betreur ik uiteraard. Het was hét moment waarop kerkelijke macht en wereldse macht samenkwamen. Een hoogtepunt van het jaar.

En afgelopen september 2018 vond het sluitstuk plaats van een fenomenaal project: Theater het Speelhuis werd geopend. De OLV kerk is omgedoopt tot een prachtig theater….de ziel van onze stad. Deken van de Laar, uw medewerking samen met het totale parochiebestuur was van onschatbare waarde. Met name de snelheid waarmee de kerk is omgebouwd tot een theater met nationale allure, heeft de stad te danken aan uw positieve grondhouding en die van uw bestuur. Dit alles, die betrokkenheid en al die mijlpalen die u samen met de stad heeft bereikt. U kunt zich voorstellen: het vertrek naar Uden valt ons zwaar.

Een diepe buiging voor de manier waarop u in die ruim 27 jaar van betekenis bent geweest voor de Helmonder, voor de Mierlo-Houtenaar. Niet voor niets bent u in 2017 nog uitgeroepen tot Mierlo-Houtenaar van het jaar! De stad waardeert u enorm en is trots op u. Na ruim een kwart eeuw gaat u vanaf februari aan de slag in de Petrusparochie van Uden en omstreken. Een nieuwe setting, een nieuwe start. Samen met vele anderen, ben ik ervan overtuigd dat u daar uw talenten opnieuw kunt inzetten en verder ontwikkelen. Ik spreek de hoop uit dat u uw werk nog vele jaren voort kunt zetten. Al is het niet hier….

U zet de mens centraal in alles wat u doet. U maakt het verschil. Zo’n pastoor, zo’n deken, gun ik iedere parochie. Ik zal mijn collega in Uden vragen zuinig op u te zijn.

Als blijk van waardering voor wat u voor de gemeenschap in Helmond heeft betekend, schenk ik u namens de gemeente Helmond een cadeau. Een cadeau zodat u ons niet vergeet.
Een lithografie van de stad Helmond.
Een plattegrond van Helmont uit 1602.
Een collectiestuk van het Gemeentemuseum Helmond.

De symboliek is natuurlijk simpel: met het oog op de toekomst maar het verleden, het Helmondse, hopelijk altijd in uw achterhoofd. 

Beste Deken van de Laar, dank, dank voor alles. We gaan u missen. Heel veel succes maar voornamelijk heel veel geluk voor de toekomst!


© SiteTurn | Damiaan de Veuster