logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Preek: oud en nieuw, 2018, Lucia kerk door pastoor John van de Laar

Waar blijft de tijd, wat gaat de tijd toch snel, tijd heelt alle wonden, zomaar een paar gezegdes rond het woord: tijd. Bij een jaarwisseling gaat het over de tijd die achter ons ligt en over de tijd die komen gaat.

Er zijn mensen die in 2018 het nodige moesten meemaken, ziekte, verlies van dierbaren, scheiding, aankondiging van vertrek ná vele jaren, dit alles kan behoorlijk wat wonden en verdriet veroorzaken, reden om het jaar 2018 af te sluiten met een dubbel en verdrietig gevoel. Natuurlijk zijn er ook mensen die de wind in de rug hadden in alle opzichten, die het jaar in jubelstemming afsluiten.

2019 ligt, enigszins, als een onbeschreven blad voor ons. Maar de tijd tikt door en vraagt ook om planning. In het nieuwe jaar staan er weer tal van activiteiten gepland, in de wijken, maar ook in onze parochie.

Hoe gaan we, als gelovige mensen, om met de tijd, achter ons en voor ons. Deze dagen horen we over, en eren we, Moeder Maria. In haar leven gebeurden veel onverwachte dingen, haar Ja woord op het plan van God met haar leven, gaf ze in vertrouwen, en alles wat ze hoorde, zag en meemaakte, bewaarde ze in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.
Dat maakt ook dat een jaarwisseling gepaard gaat met bezinning, met omzien en vooruitkijken.

Omzien, vaak biddend om kracht en sterkte, met dankbaarheid kan, vooruitkijken vraagt om vertrouwen, vertrouwen dat God ons nabij is en blijft! Oud en nieuw, bekend en onbekend, we bidden om Gods Zegen over alles! We mogen moeder Maria als voorbeeld zien, een voorbeeld van vertrouwen, van moederlijke zorg ook. Ja, waar blijft de tijd!

Bij een jaarwisseling gaat het over de tijd die achter ons ligt. Daarbij enkele getallen van ruim 27 jaar pastoraat. De getallen hebben alleen betrekking op DEZE Lucia kerk. Het is mijn taak te zorgen voor een secure vastlegging van dopen, huwelijken en overlijden, dat gebeurd schrijfmatig in dikke registers, met veel dank aan een bijzondere trouwe parochie medewerkster, al die jaren!

Er werden hier 2338 kinderen gedoopt, 508 bruidsparen traden kerkelijk in het huwelijk en van 1392 mede parochianen namen we gelovig afscheid. Ja, waar blijft de tijd en hopelijk… heelt de tijd wonden.

Ik wens U van harte een goede jaarwisseling en alle Goeds en Zegen voor 2019. Met veel dank voor alles, daar kom ik 3 februari a.s. op terug. Ja, vrede voor U, en alle goeds!
En wat voor op Uw misboekje staat: Begroeten, dat blijf ik doen, hier en ginds en, ja zeker, ook hier! Amen.

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster