logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

Kerkbalans, 2019, “Geef voor je kerk.”

In januari 2019 zullen alle gezinshoofden van onze parochie Heilige Damiaan de Veuster een brief ontvangen waarin wij U vragen om de parochie te ondersteunen. Onder de naam Kerkbalans wordt landelijk aandacht gevraagd voor het samen dragen van de kerk in financiële zin.

Het jaarthema is: “Geef voor je kerk”. Om ook in de komende generaties op een moderne manier kerk te kunnen blijven moeten we ook echt om elkaar geven. Zowel in pastorale, diaconale , liturgische als ook in financiële zin. Wij blijven proberen verbindingen te leggen tussen verschillende generaties, tussen culturen, tussen rijk en arm, ver weg en dichtbij. Dat doen wij door een open en gastvrije geloofsgemeenschap te zijn waar iedereen van harte welkom is.

Graag willen wij dank te zeggen aan diegene die ons reeds jaren ondersteunen, maar ook vragen om ondersteuning van diegene die dat tot nu toe nog niet gedaan hebben. Om het een en ander te kunnen realiseren hebben wij die ondersteuning hard nodig.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk om vrijwillig een bijdrage te doen voor het in stand houden van onze parochie, geef net als wij om onze kerk. (Als geloofsgemeenschap maar ook voor het in stand houden van ons prachtige kerkgebouwen.)

Indien u geen brief ontvangt, voor eind januari 2019, dan vragen wij door dit artikel om U te verbinden met onze parochie en een vrijwillige bijdrage te doen. Dit kan door overschrijving op een van onderstaande bankrekeningnummers onder vermelding van uw naam en gezinsbijdrage 2019.

T.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster, Helmond

Inzake Lucia IBAN NL 56 RABO 0171 0275 07
inzake OL Vrouw IBAN NL 91 RABO 0162 4389 82
Inzake Trudo IBAN NL 54 RABO 0149 6005 34
     

Heel hartelijke dank,
Bestuur en Pastoraal team.


© SiteTurn | Damiaan de Veuster