logo damiaan de veuster

Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster
'Mogen wij mensen zijn met een ruim hart, aan wie het te zien is dat hun geloof hen goed doet'

“De boodschap van kerstmis is het hele jaar geldig”

Kerst is voor veel mensen het feest van samenzijn in een gezellige sfeer. In deze donkere tijd van het jaar verlangen we naar de terugkeer van het licht en halen we het licht in huis met kaarsen en kerstverlichting. In onze tijd van welvaart is het accent komen te liggen op uitbundigheid en luxe eten en drinken en lijkt de essentie van kerstmis naar de achtergrond te zijn gedrongen. Weten we nog wat de werkelijke betekenis van kerstmis is? Het Udens Weekblad praat erover met pastoor John van de Laar.

kerststal 2018“De betekenis van kerstmis is, dat God dichtbij is, dichter dan wij durven dromen”, steekt pastoor Van de Laar van wal. “Mensen kunnen in het leven gemis ervaren door verlies van dierbaren of door een kind dat niet meer thuiskomt. Dat drukt allemaal een stempel op de decembermaand. De kerstboodschap houdt in dat juist in tijden van pijn en verdriet God dichtbij is.” Van de Laar vervolgt: “Ik heb dat zelf mogen ervaren in 2016, het jaar waarin ik een ongeval kreeg, waarbij een vriend om het leven kwam en ikzelf drieëneenhalve maand uit de running was. In datzelfde jaar verloor ik beide ouders. Tot die tijd had ik altijd de wind in de rug gehad, toen kreeg ik de wind van opzij. Pas toen kwam ik erachter wat het is om gedragen te worden door engelen en door engelen van mensen. Ik voelde God’s aanwezigheid als een kracht van boven en in en door mensen, wat mij hielp om staande te blijven en als een stimulans om door te gaan. Dat zie je pas als je terugkijkt. Erover preken is niet zo moeilijk, het zelf ondergaan maakt het voor mij anders.”

Verrijking

De kerstboodschap heeft niets te maken met overdaad en luxe. Van de Laar: “Met gezellig samenzijn is niets mis, maar de gezelligheid moet komen vanuit de mensen zelf, dat heeft niets te maken met alle versieringen eromheen. Kijk naar de kerststal: daar is armoede troef, armer kan niet. Het geeft aan dat geluk niet zit in materiële rijkdom, maar in geestelijke rijkdom. Die rijkdom zit in niet-materiële zaken zoals de natuur om ons heen en in goede, menselijke contacten. Goed doen aan anderen betekent een verrijking voor jezelf, want je kunt je zelf niet gelukkig maken, dat kan alleen door er te zijn voor anderen. Dus gezellig samenzijn met familie met de kerst is goed, mits je tegelijkertijd ook oog en oor hebt voor anderen. We wensen elkaar niet voor niets het goede in deze tijd van het jaar en we zijn niet voor niets vrijgeviger naar anderen, die het minder hebben. Dat is omdat de kerstboodschap ons daar telkens weer aan herinnert. We verlangen in deze tijd ook naar vrede, maar die komt niet aangewaaid: daar moet je je samen voor inspannen en daar is goede wil voor nodig. Als we de boodschap van kerstmis het hele jaar door in praktijk brengen, zouden we een betere wereld kunnen creëren.”

 

 

 


© SiteTurn | Damiaan de Veuster